Välkommen till Insikt, Höganäs AB:s kanal för kontakt med dig som bor i Höganäs och Halmstad, eller dig som är intresserade av vår verksamhet.

Vi vill berätta om vad som händer inom vår verksamhet, inte minst arbetet som görs för att ständigt förbättra miljön och minska vår påverkar på omgivningen i de orter vi verkar. Ta gärna kontakt med oss via telefon eller e-post om du har frågor eller synpunkter.

Stor satsning på förnyelsebar energi

2017-09-06

En anläggning som omvandlar biomassa till energigas och bidrar till minskad klimatpåverkan. Det låter som en dröm, men kan snart bli verklighet. På Höganäs AB förbereds nu en forskningssatsning som kan revolutionera järn- och stålindustrin.

En sommar på Höganäs AB

2017-09-06

Varje år söker cirka 200 personer sommar jobb på Höganäs AB. Ungefär hälften av dem får en anställning. För Ella Björklund och Isabella Hansen är det en erfarenhet de hoppas få nytta av i framtiden.

SKF väljer Höganäs för rening av sitt avfallsvatten

2017-09-11

Höganäs har nått en viktig milstolpe när SKF Brasilien nu väljer Cleanit® EC för att rena vattnet från tillverkningen av kullager. Vår teknik för vattenrening gör det möjligt för SKF att återanvända vatten i sin produktion, och därmed drastiskt minska användningen av grundvatten.

Varm i kläderna

2017-09-06

1650 grader. Det är temperaturen som en ugn måste uppnå för att kunna omvandla metall från fast till flytande form. Vi har talat med teknikern Tommy Svensson, som har arbetat med atomiseringsverkets ugnar i över 17 år.