Välkommen till Insikt, Höganäs AB:s kanal för kontakt med dig som bor i Höganäs och Halmstad, eller dig som är intresserade av vår verksamhet.

Vi vill berätta om vad som händer inom vår verksamhet, inte minst arbetet som görs för att ständigt förbättra miljön och minska vår påverkar på omgivningen i de orter vi verkar. Ta gärna kontakt med oss via telefon eller e-post om du har frågor eller synpunkter.

”I början är allt en utmaning”

2018-04-06

Efter 16 år på samma arbetsplats ville Peter Andersson göra något nytt. Via släkt och vänner hade han hört mycket gott om Atomiseringsverket och sökte sig hit.

Säkra steg framåt

2018-04-06

Tommie Edeblom och Charlie Wedell driver på säkerhetsfrågan i Halmstad. Med ny teknik och standardiserade arbetssätt ska Atomiseringsverket bygga bort riskmomenten.

Höganäs – nu även i Luleå

2018-04-06

Sedan årsskiftet är Höganäs AB igång med verksamhet på den nya produktionsorten Luleå. Här tillverkas ett extremt rent och runt metallpulver som förväntas öppna dörrar till helt nya marknader.

Med känsla för kvalitet

2018-04-06

På Höganäs AB:s kvalitets-
kontrollavdelning genomförs omkring 700 000 analyser årligen.