Välkommen till Insikt, Höganäs AB:s kanal för kontakt med dig som bor i Höganäs och Halmstad, eller dig som är intresserade av vår verksamhet.

Vi vill berätta om vad som händer inom vår verksamhet, inte minst arbetet som görs för att ständigt förbättra miljön och minska vår påverkar på omgivningen i de orter vi verkar. Ta gärna kontakt med oss via telefon eller e-post om du har frågor eller synpunkter.

Stor satsning på förnyelsebar energi

2017-09-06

En anläggning som omvandlar biomassa till energigas och bidrar till minskad klimatpåverkan. Det låter som en dröm, men kan snart bli verklighet. På Höganäs AB förbereds nu en forskningssatsning som kan revolutionera järn- och stålindustrin.

Höganäs expanderar i USA med satsning på vattenrening

2017-10-04

Höganäs öppnar en ny anläggning i North Carolina i USA. Här ska ett 60-tal medarbetare arbeta med företagets stora satsning på vatten- och jordrening med hjälp av metallpulver.

Arbetet är igång – norra delen av invallningen färdigställs

2017-11-10

Nu är arbetet igång med att färdigställa den norra delen av invallningen längs Höganäs fabriksområde. Slagg från tidigare produktion kommer att forma en kulle, som sedan besås med gräs.

PoP Center: En miljon pressade komponenter

2017-10-23

Höganäs har nu pressat en miljon komponenter i Dorst TPA800-pressen, sedan den sattes på plats i PoP Centret i Höganäs för åtta år sedan.