Work with us

Höganäs Sweden

Examensarbete - Laserbaserad diagnostik i processugnar

Examensarbete - Laserbaserad diagnostik i processugnar

 

Höganäs AB är världens största tillverkare av järn- och stålpulver med de största produktionsanläggningarna i Höganäs i nordvästra Skåne. I tillverkningen används flera olika typer av högtemperaturugnar som i regel värms genom förbränning. Ugnarna är avgörande för produktens egenskaper och kvalitet samtidigt som aspekter som energieffektivitet och låg klimatpåverkan blir allt viktigare. För fortsatt optimering av dessa ugnar är nya mätmetoder av stort intresse. Laserbaserade mätmetoder förefaller ha potential för beröringsfri mätning av hög kvalitet avseende såväl temperatur som gassammansättning, både i förbränningsutrymmet och i andra delar av processen.

Om tjänsten

Examensarbetet har som syfte att utifrån ugnarnas utformning och processens behov utreda vilka laserbaserade mättekniker som skulle kunna användas i det fortsatta utvecklingsarbetet och rekommendera inriktning på ytterligare studier och försök.

Examensarbetet inleds med att under några dagar bekanta sig med Höganäs ugnsteknik och de viktigaste frågeställningarna. Därefter genomförs literaturstudier och eventuellt intervjuer med specialister för att värdera för- och nackdelar med olika mätmetoder och värdera vilka tekniker som har förutsättningar att vara användbara. Om tid medges genomförs försök i laboratorieskala med dessa tekniker för att verifiera slutsatserna. Det långsiktiga målet är att kunna genomföra försök även i industriugnar. I den mån förutsättningarna medger kan enstaka preliminära utvärderingar i industrimiljön övervägas i examensarbetet.

Din profil

Kandidaten/kandidaterna ska ha goda kunskaper i fysik, inklusive optik och optisk mätteknik, förvärvade från master-/magisterprogram i fysik / teknisk fysik eller motsvarande.  

Att jobba på Höganäs

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter mångfald. Vårt mål är att erbjuda en bra och meningsfull arbetsplats, där du utvecklas och når din fulla potential. Vi har en tydlig ledningsfilosofi, och precis som oss tror du också på att det är genom öppenhet och samarbete som vi utvecklas – både som individ och företag. Vi ser varje medarbetare, oavsett position, som en ledare när vi tar oss an de utmaningar som världen, och vi, står inför. I nära samarbete med våra intressenter siktar vi mot vår vision om ett hållbart samhälle, att inspirera industrin att göra mer med mindre och att agera föregångare inom branschen genom att bli den första gröna metallpulvertillverkaren.

Mer om Höganäs

Höganäs är världsledande på marknaden för järn- och metallpulver, med en årlig produktionskapacitet på 500 000 ton. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi morgondagens lösningar för fordonsindustrin, additiv tillverkning, ytbeläggnings- och sammanfogningstekniker; områden som alla bidrar till ett mer hållbart samhälle. Höganäs grundades 1797 och idag sysselsätter vi 2 400 engagerade medarbetare i 16 länder i Europa, Amerika och Asien. Vår omsättning under 2021 var 10,527 miljarder kronor. Våra ägare är Lindéngruppen och FAM.

Intresserad?

Examensarbetet skall påbörjas läsåret 2022/2023 och vi går igenom ansökningar löpande. 

Contact persons
Carl Emme
Magnus Pettersson
Energisamordnare

Contact

Within Höganäs we recruit with respect for all applicants. We work effectively, transparentely and towards diversity.

Please know that we only consider and accept a general application via our homepage. Our way to safeguard that everyone who has put in an application is considered based on his or her input.

General application