Om Höganäs

Power of Powder

Vårt kundlöfte, Power of Powder®, innebär att vi vill göra metallpulverteknik till industrins förstahandsalternativ.

Metallpulver – obegränsade applikationsområden

Metallpulver erbjuder helt nya möjligheter att skapa effektivare, lättare produkter med minskad miljöpåverkan. Genom att kombinera rätt legeringar med rätt pulverpartiklar skapas nya möjligheter att lösa nya utmaningar.

Metallpulver används traditionellt för att framställa sintrade komponenter för fordon, men har betydligt fler användningsområden. Livscykeln för gjutformar för glasflaskor kan förlängas genom att applicera en ytbeläggning av nickel som ökar slit- och temperaturtåligheten. Nya järnbaserade pulver möjliggör högtemperaturlödning av värmeväxlare. Genom att utnyttja de tredimensionella egenskaperna hos belagda metallpulver kan man skapa kompakta och kraftfulla elmotorer. Våra metallpulver, som används i additiv tillverkning, reducerar avsevärt materialspill och energiförbrukning samtidigt som utvecklingstiden förkortas.

Vi hjälper våra kunder och slutanvändare att dra nytta av den inneboende kraften i metallpulver.

Läs om varför metallpulver är ett hållbart material