Om Höganäs

Hur stål formar en bättre framtid

Stålets centrala betydelse för samhällsutvecklingen innebär att vi som arbetar inom stålindustrin har ett särskilt ansvar. Därför har olika stålföretag i Sverige, däribland Höganäs, enats om en vision för 2050: Stål formar en bättre framtid. Målet med visionen är att visa hur stålindustrin numera aktivt deltar i den pågående övergången till ett hållbart samhälle.

Läs mer om Vision 2050 på www.jernkontoret.se

Varje dag bidrar den svenska stålindustrin med sina produkter till det globala samhället. Stålindustrin vill nu delta ännu mer aktivt i den pågående övergången till ett hållbart samhälle – med större ansvar för människan och miljön. I mars 2013 enades därför den svenska stålindustrin om att införa en branschgemensam vision fram till 2050: Stål formar en bättre framtid.

Visionen innehåller tre åtaganden:

  • Vi leder teknikutvecklingen – vår forskning och innovation revolutionerar tekniken i framtidens samhällen. Våra stål utmanar ständigt teknikens gränser.
  • Vi föder kreativa individer – vår arbetsmiljö stimulerar människor att utveckla nya samhällslösningar i global samverkan. Vår kreativitet utmanar ständigt tankens gränser.
  • Vi skapar miljönytta – vår tillverkning använder resurser så effektivt att inget annat än samhällsnyttiga produkter lämnar företagen. Våra ambitioner utmanar ständigt det möjligas gränser.

Läs mer om vårt engagemang för hållbarhet