2013-03-19

50 år med cisternerna – nu monteras de ned

Den här veckan arbetar en grävmaskinist med att kapa ner de fem kvarvarande cisternerna i Höganäs industrihamn. Sedan ska skrotet forslas bort och marken återställas och besås med gräs.

För tio år sedan togs ett beslut att cisternverksamheten skulle vara avvecklad senast vid utgången av 2012. Då bestämdes också att Perstorp ska riva och forsla bort cisterner och ledningsrör högst sex månader därefter. Därmed är ett 50-årigt samarbete mellan Höganäs och Perstorp slut. Perstorp ska istället använda hamnen i Malmö för mottagning av metanol och vinylacetat.

– De första cisternerna satte Höganäs upp på 1940-talet, berättar Joachim Svensson, hamnchef på Höganäs. De senaste 50 åren har Perstorp Specialty Chemical arrenderat dem av oss för lossning och lagring av metanol och vinylacetat.

En av de sex cistererna fann en ny ägare och kunde fraktas bort hel i november förra året. Rivningen av resterande cisterner, som utförs av Trellegräv för Perstorps räkning, påbörjas den 18 mars. Området förväntas vara återställt till början av juni. Betongfundament och asfalt ska rivs upp och transporteras bort, därefter ska jord läggas ut och ytan blir gräsbesådd. Provtagningar har visat att det inte finns några föroreningar i marken, alltså krävs ingen sanering.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications