2011-04-18 Höganäs

De fick smartare värme i huset

Förr högg Lennart Magnusson ved tills ryggen värkte, i dag behöver han och hustrun Pia inte göra någonting för att huset ska bli varmt. De har varit anslutna till kommunens fjärrvärme sedan nätet drogs fram till deras gata 2008.

Lennart Magnusson och Pia Hansson har bott i sin gula villa sedan 1975. Trädgården vittnar om att de ägnar den många timmar. Resten av tiden arbetar Lennart på kommunens samhällsbyggnadsförvaltning och Pia är barnsjuksköterska på lasarettet i Helsingborg.

I det lilla växthuset gror just nu vårens och sommarens tidiga blommor.

– Där borta hade vi vedupplaget förut, säger Lennart och pekar mot tomtens ena hörn. Det var ett hiskeligt jobb att jämt och ständigt behöva hugga ved.

Han syftar på åren mellan 1982 och 2008, då de hade en el- och vedpanna. När de köpte huset värmdes det av en oljepanna som tog upp hela källarutrymmet i huset. El- och vedpannan tog mindre plats. Men i dag, när de bara behöver en liten central för att ställa in fjärrvärmen, har de fått massor med plats i pannrummet.

– Det var självklart för oss att vara med när fjärrvärmenätet nådde Tulpangatan, säger Pia. Men vi var nog bara tre eller fyra hushåll som gick med. En del hade redan luftvärmepumpar och jordvärme, medan andra kanske tyckte det var för dyrt eller bara onödigt.

Men för Pia Hansson och Lennart Magnusson har det lönat sig. Anslutningsavgiften 2008 var visserligen 20 000 kronor och installationskostnaden 45 000 kronor, men förbrukningsavgiften blev lägre än tidigare.

Trots det tycker Lennart att energipriset kunde vara lägre.

– De säger att det kostar 50 öre per kilowattimme men den verkliga kostnaden är närmare 90 öre, om man räknar med moms och fasta kostnader.

Största vinsten med fjärrvärme tycker dock paret Hansson och Magnusson är att uppvärmningen blivit väldigt problemfri och enkel. Allting sköter sig självt och de behöver bara gå ner i källaren om de någon gång vill öka eller minska värmen.

– Det är också en bra grej att ta tillvara spillvärme och värma våra hus med den. Det känns rätt, säger Pia.

Så tas spillvärmen från Höganäs tillvara

I Höganäs många ugnar ligger temperaturerna mellan 850 och 1 200 grader. För att ta tillvara den värmen har företaget installerat rökgaskylare på skorstenarna till Svamp-, Pulver- och Distaloyverken samt värmeväxling på kylvattenkretsen i Svampverket. Rökgaserna kyls till mellan 100 och 150 grader och fjärrvärmevattnet värms till cirka 100 grader innan det överförs till Höganäs fjärrvärmeverk.
Spillvärmen från företaget täcker omkring 90 procent av behovet i Höganäs Fjärrvärmeverk. Spillvärme alstrar inga ytterligare koldioxidutsläpp. Spillvärmen från Höganäs minskar därför utsläppen för kommunens uppvärmning med drygt 12 000–14 000 ton per år. Totalt levererar Höganäs omkring 40–50 gigawattimmar (40–50 miljoner kWh) energi per år till fjärrvärmeverket. Det motsvarar värmebehovet hos cirka 3000 villor. Än så länge är det stadshuset, omkring 100 villor samt tätortens flerbostadshus som är anslutna till fjärrvärmenätet.

Text: Marianne Ovesen
Foto: Christer Ehrling

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications