2012-05-29 Höganäs

Fem viktiga mål för framtiden

Arbetet med ett nytt miljötillstånd skvallrar en hel del om hur Höganäs AB ser på framtiden. Insikt har gått igenom underlaget och hittat många viktiga framtidsmål för företaget. Här presenterar vi fem av dem, tillsammans med en kort beskrivning av vilka konsekvenser förändringarna skulle innebära för omgivning och närboende.

Utveckla komponenttillverkning

Framtidsmål I stället för att enbart leverera pulver till sina kunder vill Höganäs själva börja tillverka komponenter. Genom att visa marknaden att tillämpningarna fungerar visar man också pulvrets potential. Storskalig, kostnadseffektiv tillverkning av pulverkomponenter av hög kvalitet är en bra grund för att utveckla nya marknader. Helt enkelt ett effektivt sätt att tydliggöra för marknaden vad man kan man göra med Höganäs material. Viss tillverkning sker redan på orten, målet är att detta ska öka i allt snabbare takt.
Konsekvenser I dagsläget finns det gott om kapacitet i befintliga lokaler, men det kan komma att krävas nya byggnader inne på området. Skulle det behövas ytterligare plats är tanken att förlägga dessa byggnader till Tjörrödsområdet.


Säkra tillgången på energi

Framtidsmål Höganäs vill försäkra sig om att energitillgången är tryggad i framtiden. Bland annat fortsätter företaget att arbeta med energieffektiviseringar, det vill säga se till att man inte gör av med mer energi än nödvändigt. Men i samband med en produktionsökning kommer det trots allt innebära att mer energi krävs.
Höganäs använder till stor del naturgas för sin energi­försörjning, ett mycket effektivt och rent alternativ jämfört med andra bränslen. Att säkra tillgången på naturgas är av stor vikt. Men nätet som distribuerar naturgas kommer i framtiden inte ha kapacitet nog att försörja fabriken. Dessutom håller Nordsjögasen på att ta slut och kan komma att ersättas av en gas med lägre kvalitet.
Höganäs har därför ansökt om möjligheten att få likvifierad, alltså flytande, gas transporterad till sig för att kunna omvandla den till energi i en anläggning som byggs på fabriksområdet.
Konsekvenser Det är alltså inte säkert att det behövs, men om likvifierad gas måste köpas in krävs en ny anläggning där gasen kan förångas till naturgas och omvandlas till energi. Det kommer även innebära ökade transporter till fabriken.

Ta vara på ­överskotts­produkterna

Framtidsmål TU-kalken är en överskottsprodukt som bildas i järnsvampsproduktionen i tunnel­ugnarna. Årligen handlar det om cirka 20 000 ton, som i dag läggs på Invallningen. Men TU-kalken har egenskaper som gör att den till exempel går att använda när man gör cement eller som en tillsats när man bränner biobränslen. Målet är därför att lyckas sälja all TU-kalk vidare och göra en miljövinst.
Konsekvenser Höganäs bygger redan nu en utpackningsanläggning för att kunna hantera materialet. Försäljning av TU-kalk innebär också att Invallningen kan utnyttjas mer effektivt. Men framförallt är det en miljövinst att återanvända istället för att deponera TU-kalken.

Säkra forskning och utveckling på orten

Framtidsmål För att fortsätta vara världsledande krävs det att Höganäs även i forsättningen är först med nya produktionsmetoder och nya typer av pulver och tillämpningar.

Att ha forskning och utveckling nära produktionsanläggningarna gör att man på ett effektivt vis kan fånga upp utvecklingsmöjligheter. Tester kan snabbt genomföras i produktionsmiljö. I PoP Centret finns många av Höganäs kunders processer i testskala, vilket är viktigt för att kunna visa hur materialen fungerar i verkligheten. I dag arbetar cirka 110 personer med forskning och utveckling för Höganäs. Höganäs vill behålla denna forsknings- och utvecklingsavdelning på orten för att säkra företagets utveckling.

Konsekvenser Personal från både Sverige och andra länder kommer fortsätta lockas till orten - ny kompetens är viktig för företagets utveckling. Att staden och dess omgivningar är en fortsatt attraktiv plats att bosätta sig på är därför av största intresse för Höganäs.

Växa på befintlig marknad

Framtidsmål Höganäs vill fortsätta att vara världsledande inom metallpulverbranschen. För att behålla den positionen är det nödvändigt att växa. Höganäs tror på en fortsatt ökad efterfrågan, och i takt med att marknaden växer är ambitionen att Höganäs fortsätter att ta marknadsandelar. En förutsättning för det är att produktionskapaciteten hålls uppe. Målet är att producera 590 000 ton järn- och stålpulver årligen. I dag ligger produktionen på drygt 300 000 ton.
Konsekvenser Ökad trafik, både på land och till havs samt en ökad material- och energianvändning. Hur trafiksituationen påverkas ska utredas noggrant och framgå av ansökan. Även utsläppen till luft kommer att öka något, men ska fortfarande ligga under gränsvärdena.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications