2012-10-23 Höganäs

Förstärkta vallar minskar bullret vid Sandflyget

Bullervallarna vid Sandflyget har blivit förstärkta. De närboende har redan märkt skillnad.

Höganäs AB:s arbete med att ge de närboende grannarna en bättre miljö fortsätter. Under hösten har bullervallarna vid Sandflyget färdigställts och blivit cirka 1,5 meter högre.

– Vi försöker se till så att det blir en bra gräns mellan oss och grannarna. Det är relativt höga vallar, så jag är övertygad om att det kommer att ta bort mycket av slamret, säger Pernilla Nydahl, miljösamordnare för produktionsverksamheten i Höganäs.

Förutom att minska buller och oönskad insyn, så vill Höganäs också se till att grönområdena mellan fabriken och de närboende är tilltalande. Höganäs område utanför stängslen vid Sandflyget utnyttjas av allmänheten, vilket bland annat märks på att två små träfotbollsmål satts upp på en av gräsytorna. Ett initiativ som man på Höganäs tycker är trevligt. På nya bullervallen, som fortfarande mest liknar en stor ringlande jordorm, har det såtts gräs och området kommer att underhållas kontinuerligt. Grannar Insikt pratat med säger att de märkt skillnad sedan bullervallen byggts, vilket är i linje med vad man på Höganäs hoppats på.

– Vi försöker begränsa trafiken under obekväma tider, men vi kan inte helt utesluta att det sker, därför är det bra om vi kan begränsa störningar så mycket som möjligt, säger Pernilla Nydahl.

Jonas Franzén

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications