2013-11-02 Höganäs

Fullt pådrag vid fingerad olycka

Det sker ett ras i en tunnelugn och två personer saknas. Samtidigt går strömmen till rökutsuget och reservgeneratorn sätter inte igång. Byggnaden fylls snabbt av tjock rök. Det scenariot ställdes räddningstjänsten inför under förra veckans brandövning på Höganäs fabriksområde.

Teaterröken slingrar sig i ljuset från ficklamporna. Ljusstrålarna når bara någon meter in igenom port 23. Sedan blir det kolsvart inne i den för dagen nedsläckta byggnaden som rymmer Svampverkets ugnar. Nästan 170 meter in spelar Staffan Svensson, operatör, medvetslös och väntar på att bli räddad. Rökdykarna tränger längre och längre in i mörkret; svetten lackar när de släpar de vattenfyllda slangarna.

– Vid 150 meter går någon slags fysisk gräns, förklarar Henrik Persson, brandmästare i Höganäs, som för dagen spelar SOS-operatör. Sedan blir det för tungt.

Två dagars övning i högriskmiljö

Tillsammans med Höganäs verksledning har han planerat veckan: två dagars övningar i så kallad högriskmiljö inne på Höganäs fabriksområde. Syftet är att såväl räddningstjänsten som Höganäs ska ha bästa möjliga beredskap om en större olycka skulle inträffa på området.

– För vår del var det självklart att ställa upp när räddningstjänsten kontaktade oss, säger Björn Haase, chef för Svampverket. Det är ju en del av vårt säkerhetsarbete också.

Fullskalig utryckning

Två släckbilar (varav en är räddningstjänstens helt nya), en tankbil och sammanlagt elva brandmän samt ledningspersonal genomför övningen.

– Det här är en fullskalig utryckning och vad vi kan erbjuda i Höganäs i ett inledningsskede, förklarar Henrik Persson. Sedan behöver vi förstärkning med personal och ytterligare utrustning från Helsingborg och andra orter.

Viktigt med kännedom om verksamhet och lokaler

Människoliv, men också ekonomiska värden och konsvekenser för företag och omvärld styr räddningsledningens arbete under övningen.

– Som räddningsledare är det min uppgift att ha överblicken och perspektivet, säger Marcus Nilsson, räddningsledare. Det är jätteviktigt att ha en person på plats som känner lokalerna. Vad är det som möter oss när vi går in i lokalen? Vilken sida av ugnen ska vi gå in på? Och när försvunna personer är hittade, vad ska vi priorietera då?

Dags för utvärdering

När dagens första övning är avslutad är både Henrik och Marcus nöjda. Arbetet flöt på och efter ungefär 45 minuter hittades den siste operatören och kunde hjälpas ut ur byggnaden. Henrik Persson har redan börjat utvärdera.

– Härifrån ser man att det hade varit bättre att öppna hela port 23 till exempel. Nu valde man att gå in genom den lilla dörren och det gjorde det onödigt trångt i dörröppningen när slangarna ska ut och in. Tiden är en annan viktig faktor som vi hela tiden arbetar mot, det måste gå fort men det måste också bli rätt.

Frida Wainult

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications