2012-05-03 Höganäs

Höganäs byter värme mot biogas

Processen där rötgas från kommunens reningsverk byts mot överblivet varmvatten från Höganäs produktion är snart verklighet. Utrustningen har anlänt och reningsverket tar redan emot varmvatten.

Det är full aktivitet i den röda plåtbyggnaden där Höganäs producerar vätgas, en nyckelingrediens i järnpulvertillverkningen. Ritningar ligger spridda över glänsande nya rör som väntar på att kopplas in.

– Varmvattnet går redan härifrån till reningsverket, säger Magnus Pettersson, projektledare. Kommunen är inte riktigt färdiga med sin anläggning så på andra hållet tar det några veckor till.

Förenklat kommer utbytet att fungera så här:

Gaserna i Höganäs vätgasproduktion kyls med vatten, som när det lämnar anläggningen har en temperatur på ungefär 80 grader. Det leds då genom de nya rören ner till reningsverket där det bland annat ska värma upp lokalerna och rötgaskamrarna. Därefter går det tillbaka till Höganäs, och kan användas som kylvatten igen.

Från reningsverket, där bakterier i två stora rötgaskammare förvandlar Höganäsbornas avloppsrester till gas, går ännu en ny ledning. Rötgasen leds upp till Höganäs vätgasanläggning, där den sedan används som bränsle i vätgasproduktionen.

– Det finns två vinster för oss med det här, säger Magnus Pettersson. En är ekonomisk; vi kan minska användningen av naturgas och vi blir av med värme som vi annars hade behövt kyla genom att pumpa runt mer havsvatten.
Utbytet är också en ekonomisk vinst för kommunen, som tidigare fått köpa el för klara sitt värmebehov – nu ska förhoppningsvis Höganäs spillvärme kunna stå för det.

– Men den främsta vinsten är naturligtvis miljömässig, säger Magnus Pettersson. Rötgasen är ju en biogas och bättre för miljön än naturgas som vi annars använder. Genom att samarbeta med reningsverket minskar vi också energianvädningen totalt sett vilket också ger en miljövinst.

Christoffer Pavlov, elektriker, jobbar med installationen av den nya utrustningen.

 

Frida Wainult

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications