2011-09-29 Höganäs

Höganäsanställd blir professor

Höganäs AB-forskaren Sven Bengtsson har utsetts till adjungerad professor vid Institutionen för material- och tillverkningsteknik på Chalmers i Göteborg. En utnämning som ytterligare fördjupar samarbetet mellan Höganäs AB och universitetet.

– Den här tjänsten gör att vi får en naturlig brygga mellan företaget och universitetet, säger en glad Sven Bengtsson.

Utbytet mellan Höganäs AB och institutionen för material- och tillverkningsteknik går långt tillbaka i tiden och är det som har bäddat för professorstjänsten. I takt med samarbetet har institutionen också fått allt större erfarenhet av pulverteknik. En perfekt partner för Höganäs alltså.

– Samarbetet är en bra grund för att kunna nyttogöra forskningen, säger Sven Bengtsson.

Sven Bengtsson kommer att tillbringa en dag i veckan på Chalmers. Han ska undervisa i pulverteknik och bedriva forskning, framför allt som handledare. En del av forskningen går ut på att gräva djupare i kända frågeställningar, och en del kommer riktas mot områden som är nya för Höganäs.

– Det ska bli roligt att vidga horisonten. I en sådan här miljö kan man lätt söka upp andra intressanta människor och ta del av uppfinningar, det kan vara väldigt lärorikt.

Jonas Franzén

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications