2011-04-18 Höganäs

Högteknologi i pulverform

Höganäs har gått från att vara stenkolsgruva och producent av krukor, tegel, kakel och klinker till att vara världens mest avancerade företag inom pulvermetallurgi. Följ med in bakom kulisserna och få en bild av verksamheten och spetskompetensen hos industrin mitt i byn

På Höganäs industriområde utvecklas smarta produkter för framtiden. Som elmotorn tillverkad av mjukmagnetiskt metallpulver med avsevärt förhöjd verkningsgrad. Eller nickelfri lödpasta med mindre miljöpåverkan än konventionella lödpastor.

Redan i dag finns metallpulver från Höganäs i många produkter. Både i kökets salt- och pepparkvarnar, i motorsågens vevstakar och i växeln på cykeln ute på gården. Företaget är världens största producent av metallpulver och driver sedan första halvan av 1900-talet utvecklingen inom metallpulverbranschen.
Dagligen arbetar långt mer än 100 personer inom Höganäs med forskning och utveckling. De använder den senaste teknologin inom metallpulverbranschen för att ta fram nya produkter och användningsområden för pulvren. Utvecklingen som sker här kan till exempel förändra bilindustrins användning av metallpulver för komponenter, eller muta in helt nya områden för pulverblandningar.

Ingenjörer arbetar vid ritbord, i simulatorer och i verkligheten. Till exempel testas möjligheten att formspruta komponenter av metallpulver, minst lika hållfasta som de som görs av exempelvis gjutjärn.

Testerna sker i PoP Centret, som står för ”Power of Powder”. Här finns avancerad utrustning för att prova Höganäs pulver i olika tillämpningar, som pressade komponenter för olika industrier, för luftrening eller som ytbeläggning. Arbetet sker till stor del tillsammans med en kund eller partner, där Höganäs bidrar med sin specifika kompetens. Kunder kan till exempel framställa provserier av komponenter, innan de startar fullskalig produktion.

Basen i metallpulverblandningarna är järnpulver, och framställningen av det är också basen för Höganäs verksamhet. Processen börjar i den långa, brungula tegelbyggnaden, Svampverket. Det är hit järnslig, det vill säga krossad och renad (anrikad) malm, kommer med båtar från LKAB för att förvandlas till järnsvamp.
Krossad och renad malm rullar in i Svampverkets tre långa, 1 200 grader varma, tunnelugnar. Metoden uppfann Höganäs för drygt 100 år sedan, men trots att nuvarande Svampverket byggdes 1962 är utrustning toppmodern. I ugnarnas andra ände kommer det ut ett grått, poröst material – järnsvamp.

Innan järnsvampen förs över till Pulververket, krossas och mals den till pulver. I Pulververket siktas pulvret i olika grader och glödgas i en bandugn. Allt för att nå rätt renhet och kvalitet. Hälften av det färdiga järnpulvret säljs direkt till kunder världen över. Exempelvis kan det i mycket finmald form användas för att järnberika livsmedel.

Den andra hälften transporteras via ett stort rör från Pulververket till Distaloyverket. Distaloy är en förkortning av ”diffusion steel alloy”, som betyder att järnkornen legeras (sätts ihop) med andra metaller utan att de helt smälter samman.

Här skapas alltså precis de blandningar som utvecklingsingenjörerna funnit lyckade. Ungefär 1 000 olika metallpulver blandas i Distaloyverket, många enligt specialrecept för olika kunder runtom i världen.

Höganäs största kundgrupp är bilindustrin, som använder metallpulver i styrsystem, elmotorer, dieselpartikelfilter och till en rad andra funktioner. Och på företagets parkering står en liten bil med kugghjul i växellådan gjorda av metallpulver. Den är en försökskanin.

Metallpulver hemma hos dig: Höganäs produkter används där du kanske minst anar det


Frukostflingorna: Flingor till frukost? Då är det inte omöjligt att du fick järnpulver på köpet. Vissa tillverkare använder sig av Höganäs järnpulver NutraFine™ för att berika sina flingor. Det används också i bland annat mjöl och pasta.


Låset: Metallpulver kan hålla tjuvarna borta. Detaljer i ditt lås kan innehålla metallpulver från Höganäs i form av en legering som kallas Distaloy.


Radion: Förstärkarens induktorer, som jämnar ut spänningen, kan tillverkas i metallpulvermaterialet Somaloy®.


Pepparkvarnen: Pepparn i din mat kan malas med hjälp av metallpulver. Delar av din pepparkvarn kan vara tillverkat av rostfritt stålpulver från Höganäs.


Kökskniven: Knivens egg kan vara belagd med ett höglegerat metallpulver. Syftet med det är att få bättre skärpa och hållbarhet.


Kylskåpet: Kompressorn kan innehålla metallpulver, som är en kostnadseffektiv lösning.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications