2013-04-22 Höganäs

Kompletterande samråd om transporter

Den 15 maj bjuder Höganäs AB in till ett kompletterande samråd som en del av arbetet med miljöansökan. Bakgrunden är att en trafikutredning gjord efter samrådet 2012 visar på att industrihamnen kan vara ett bra alternativ för uttransport av färdigt metallpulver.

Utskeppning från industrihamnen kan bli aktuell om mängden producerat metallpulver som ska skickas till främst Asien blir tillräckligt stor. Utifrån detta scenario har Höganäs utrett trafikrörelser och buller kring hamnen.
Nästa steg blir att både myndigheter och allmänhet tycker till om detta.

Därför bjuder Höganäs in till öppet samråd onsdagen den 15 maj, klockan 16.00-20.00. Plats: Höganäs utvecklingscenter på Bruksgatan (mittemot huvudkontoret).
Under kvällen presenterar Höganäs olika transportscenarier och konsekvenserna av dem. Du kan ställa frågor eller lämna synpunkter direkt till företagets representanter under samrådet. Det går också bra att skicka in synpunkter i efterhand. Yttrandetiden löper till onsdagen den 5 juni.

Samrådsunderlaget kommer att vara tillgängligt här på bloggen från den 8 maj.
Yttranden märkta "Samråd" kan skickas till insikt@hoganas.com eller i brev till:
Höganäs AB, Miljöavdelningen, 263 83 Höganäs

Miljöchef Anders Bergman kan svara på frågor om samrådet, liksom skicka ut papperskopior av samrådsunderlaget. Honom når du på telefon 042-33 80 00 eller anders.bergman@hoganas.com.

Läs mer i Helsingborgs Dagblad om det kompletterande samrådet.


Ulrika Rask-Lindholm

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications