2013-11-28 Höganäs

Lyckat resultat när kommunens biogas byts mot Höganäs varmvatten

Utbytet mellan kommunens avloppsreningsverk och Höganäs AB:s produktion är nu i drift. Resultatet är en framgång – hittills har energiutbytet för båda parter varit större än väntat.

Varmvatten strömmar sedan oktober från Höganäs vätgasproduktion till det kommunala reningsverket och sedan en dryg månad flödar biogas från reningsverket tillbaka till vätgasproduktionen.

– Driftsstarten har varit i stort sett problemfri och resultatet har till och med varit bättre än väntat, säger Magnus Pettersson, energisamordnare på Höganäs AB. Det har visat sig att behovet av spillvärme på reningsverket var större än väntat, vilket vätgasproduktionen kan leverera utan problem.

Bättre utbyte än väntat

Samtidigt har reningsverket ökat sin gasproduktion, vilket betyder att energiutbytet på båda hållen är större än förväntat och därmed också besparingarna.

– Avloppsreningsverket kan minska sina elinköp och Höganäs minskar sin naturgasförbrukning, säger Magnus Pettersson. Både vi och kommunen sparar pengar och användningen av primärenergi minskar hos oss båda.

– Avloppsreningsverket har gått från att vara energikonsument till att också bli energiproducent genom att sälja sin rötgas till Höganäs, säger Fredrik Arthursson, VA-chef i Höganäs kommun.

All energi i rötgasen tas till vara

Tidigare eldade reningsverket upp rötgasen för att producera el och värme. En stor del av energin försvann dock med rökgaserna.

– Nu när vi kan räkna med att hela energiinnehållet i gasen kommer till nytta betyder det att vi nästan levererar lika mycket energi som vi förbrukar. Det känns väldigt bra, säger Fredrik Arthursson.

Ursprungligen var driftstarten planerad till sommaren 2012, men byggnadsarbetarstrejken i våras försenade arbetet med anläggningarna på reningsverket och driftsstarten fick skjutas till hösten.

Fakta/ Så fungerar utbytet

Gaserna i Höganäs AB:s vätgasproduktion kyls med vatten, som när det lämnar anläggningen har en temperatur på ungefär 80 grader. I stället för att kylas ned leds det varma vattnet nu till reningsverket där det bland annat värmer upp lokaler och rötgaskammare. Därefter går det tillbaka till Höganäs AB där det åter används som kylvatten.

Höganäs AB får i sin tur rötgas från reningsverket. Bakterier i två stora rötgaskammare omvandlar Höganäsbornas avloppsrester till gas, som leds till Höganäs vätgasanläggning där det ersätter naturgas som bränsle.

Frida Wainult

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications