2013-02-11 Höganäs

Miljöansökan snart komplett

Alla verksamheter som kan orsaka en betydande miljöpåverkan behöver ett tillstånd enligt miljöbalken. För att få tillstånd krävs att den eventuella miljöpåverkan utreds och att den som bedriver verksamheten lämnar förslag på skydds- och försiktighetsåtgärder.

Lagstiftningen är gemensam för hela EU och miljötillstånden behöver regelbundet förnyas. Arbetet med ansökan om ett nytt miljötillstånd för Höganäs AB går nu in i sitt slutskede. Insikt ställde tre frågor till Höganäs miljöchef Anders Bergman.

Hur länge har du arbetat med miljöansökan?

– Jag har jobbat halvtid med miljöansökan i två år. Jag är som tur är inte ensam, utan vi är en arbetsgrupp, plus ett antal konsulter som står för olika delar av arbetet.

I vilken fas av arbetet befinner ni er nu?

– Nu arbetar vi bland annat med att göra materialet så läsvänligt som möjligt. Ansökan ska vara bekväm att läsa och lätt att förstå. Därför är det bland annat viktigt att alla som är med och skriver ansökan använder samma språk. Jag har bland annat gjort en begreppsförklaring som kommer att bifogas ansökan, för att den ska bli mer lätthanterlig.

Är det något mer som ska göras innan ansökan är komplett?

– Ja, vi sammanställer nu även resultaten från diverse utredningar, till exempel hur vi ska hantera släckvattnet om en eventuell brand skulle utbryta. Det är många utredningar som pågår parallellt och i sammanställningen kommer vi också att ta med de första resultaten från den nya partikelmätaren. Sist, men inte minst, ska allt material läsas och godkännas av samtliga involverade innan ansökan lämnas in, sannolikt under mars.

Mer information i nästa nummer av Insikt som kommer i april.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications