2011-05-04 Höganäs

Miljörapport krav och möjlighet för Höganäs

Den årliga miljörapporten till Naturvårdsverket är inte bara ett lagkrav. För Höganäs är rapporten också en viktig pusselbit i miljöarbetet. Årets rapport visar att både elförbrukning och stoftutsläpp per producerat ton minskar.

– Miljörapporten blir som vårt lilla uppslagsverk, säger Pernilla Nydahl, miljösamordnare för den svenska produktionsverksamheten inom Höganäs.

Alla företag eller verksamheter som sysslar med miljöfarlig verksamhet måste varje år skriva en miljörapport. Den ska bland mycket annat visa hur mycket utsläpp som görs och hur energiförbrukningen ser ut.

– Många tycker att vi släpper ut mycket stoft och att vi dammar. Men om man tittar på stoftutsläppet i den här rapporten ligger det på samma nivå, trots att produktionen ökade under 2010, säger Pernilla Nydahl.
Rapport sporrar fler aktiviteter

Också på energiförbrukningssidan ser det positivt ut för Höganäs. Antalet kilowattimmar det går åt per ton fortsätter att minska stadigt.

– Det kommer efter ett väldigt aktivt arbete från vår sida. Det pågår ett stort arbete med energieffektivisering och vi har tagit fram en energistrategi. Men det här är saker som sker kontinuerligt, allt hände inte förra året, säger Pernilla Nydahl.

I rapporten tas också upp att det byggts en ny anläggning för att producera vätgas och bidraget av hetvatten till Höganäs Fjärrvärme AB. Pernilla Nydahl tycker att det finns mycket att vara nöjd med efter årets rapport, men det betyder inte att man kommer att luta sig tillbaka.

– Lagen kräver att vi ständigt jobbar med förbättringar, men att förbättra miljön är också något vi själva tycker är viktigt och vill jobba vidare med. En så stor industri som Höganäs kommer alltid att märkas för omgivningen, men självklart ska det vara så lite som möjligt.

Ladda ner miljörapporten

Jonas Franzén

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications