2012-01-12 Höganäs

Nu har arbetet med Invallningen börjat

I oktober berättade vi om det kommande arbetet med att skapa mer utrymme på deponin, där restprodukterna som blir över när järnmalm omvandlas till järnpulver läggs.

Planen var då att grävmaski­nerna redan i mitten av november skulle börja arbetet med att gräva upp slaggen som ska användas för att bygga de nya vallarna.

– Men vi hade inte räknat med att det skulle ta så lång tid att få igenom marklovsansökan, säger Ola Hallenheim som är ansvarig för Invallningen.

Planen hålls

I praktiken kommer dock inte det något sena startdatumet att spela någon roll. Planen för Invallningen kommer att kunna följas som tänkt, utan förseningar.
Från allmänheten har två per­soner hört av sig. En ornitolog har erbjudit sin hjälp med att utforma Invallningen med hänsyn till fågel­livet. Ett initiativ som vi välkomnar. En person har varit allmänt intres­serad av hur man ska gå till väga med arbetet rent tekniskt.

– Det har inte kommit in fler synpunkter än så. Jag tror bland annat det på beror att vi varit nog­granna med att informera om vad vi ska göra, säger Pernilla Nydahl, miljösamordnare på Höganäs.

Jonas Franzén

Fotnot: Cykelbanan kring Invallningen, längs havet, är återställd. Stormen vid första advent spolade upp stora mängder sten och grus på vägen, men nu är den farbar igen.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications