2012-01-12 Höganäs

Nu har arbetet med Invallningen börjat

I oktober berättade vi om det kommande arbetet med att skapa mer utrymme på deponin, där restprodukterna som blir över när järnmalm omvandlas till järnpulver läggs.

Planen var då att grävmaski­nerna redan i mitten av november skulle börja arbetet med att gräva upp slaggen som ska användas för att bygga de nya vallarna.

– Men vi hade inte räknat med att det skulle ta så lång tid att få igenom marklovsansökan, säger Ola Hallenheim som är ansvarig för Invallningen.

Planen hålls

I praktiken kommer dock inte det något sena startdatumet att spela någon roll. Planen för Invallningen kommer att kunna följas som tänkt, utan förseningar.
Från allmänheten har två per­soner hört av sig. En ornitolog har erbjudit sin hjälp med att utforma Invallningen med hänsyn till fågel­livet. Ett initiativ som vi välkomnar. En person har varit allmänt intres­serad av hur man ska gå till väga med arbetet rent tekniskt.

– Det har inte kommit in fler synpunkter än så. Jag tror bland annat det på beror att vi varit nog­granna med att informera om vad vi ska göra, säger Pernilla Nydahl, miljösamordnare på Höganäs.

Jonas Franzén

Fotnot: Cykelbanan kring Invallningen, längs havet, är återställd. Stormen vid första advent spolade upp stora mängder sten och grus på vägen, men nu är den farbar igen.

Presskontakt

Ulrika Rask-Lindholm
VP Communications