2012-10-23 Höganäs

Ny mätare för småpartiklar

En ny partikelmätare med kapacitet att mäta extremt små partiklar kommer att placeras på Sandflygsområdet. Syftet är att se om den här typen av partiklar sprids från Höganäs AB:s fabriksområde.

På samma plats som det sedan 1960-talet stått en nedfallsmätare kommer det under det närmsta året att placeras en ny partikelmätare med kapacitet att mäta partiklar ända ned till 2,5 mikrometer. Den typen av partiklar är vanliga på vissa platser i storstäder och i tunnelbanor. Höga halter av just sådana här små partiklar har visat sig kunna fastna i lungorna och orsaka problem. Därför vill nu Höganäs AB bilda sig en uppfattning om hur situationen i Sandflygsområdet ser ut, att man håller de miljökvalitetsnormer som finns, som garanterar att luften är god.
Anledning till placeringen på Sandflygsområdet är att Höganäs för några år sedan mätt partiklar sydväst om verksamheten och nu även vill bilda sig en uppfattning om hur det ser ut öster om verksamheten.

Den tidigare mätningen pågick i över ett år och visade att Höganäs med god marginal klarade miljökvalitetsnormen för fina partiklar. Med den här typen av mätning kan man se från vilket håll de flesta partiklarna kommer och vad för typ av partiklar det är (förutsatt att det finns tillräcklig mängd att analysera).

Mätningen kommer att avslutas under 2013.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications