2012-07-03 Höganäs

Ny stiftelse för Höganäs saltglaserade arv

Sedan 1835 har saltglaserad keramik varit ett signum för staden Höganäs. Idag vilar hantverkskunskapen i Anders Johanssons händer. För att säkra detta kulturarvs framtid planerar nu Höganäs AB tillsammans med Höganäs kommun och Höganäs Keramiskt Center att grunda Stiftelsen Höganäs Saltglaserat.

I och med grundandet får Stiftelsen Höganäs Saltglaserat tillgång till olika resurser, bland annat ägandet av varumärket Saltglaserat och upphovsrätten till alla de keramiska bruksföremål som utvecklats och tillverkats över tiden, Höganäs AB:s samlingar av ritningar och keramiska formar som förvaras hos Stawfordska sällskapet.

Höganäs AB och Höganäs kommun går också in med vardera 50 000 kronor i stiftelsen.

Styrelsen ska bestå av tre medlemmar. En ledamot utses av Höganäs AB, en av Höganäs kommun och den tredje utgörs av ordföranden för Keramiskt center. Höganäs AB:s representant hämtas från Stawfordska sällskapet medan kommunfullmäktige i Höganäs utser kommunens representant.

– För oss är det viktigt att kunna bidra till att det lokala hantverket och kunnandet bevaras, säger Ulf Holmqvist, vice vd Höganäs AB. Vi hoppas att stiftelsen ska bli ett bra stöd i arbetet med att både bevara och utveckla den saltglaserade tekniken.

– Med bildandet av denna stiftelse kan den hantverksmässiga traditionen att tillverka saltglaserat stengods bevaras och verksamheten kan fortsätta i historiska lokaler, säger Ulf Molin, ordförande för Keramiskt center.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications