2013-05-02 Höganäs

Nya hamnkranen på ingång i Höganäs

Vid månadsskiftet juni–juli beräknas den nya kranen i Höganäs industrihamn kunna tas i bruk. Kranen har inte bara större kapacitet än den gamla, den är också bättre miljöanpassad och innebär en halverad energiförbrukning.

Den nuvarande hamnkranen i Höganäs är en gammal trotjänare med 39 år på nacken. Efter att ha hanterat nära tio miljoner ton har den i vår gjort sitt. Just nu pågår tillverkningen av en ny kran i Holland. Den kommer att skeppas till Höganäs i delar för att sedan byggas upp på plats.

– Vi räknar med att det kommer att ta ungefär en månad att montera och driftsätta den nya kranen. Under tiden använder vi den gamla, som kommer att rivas först när den nya är helt på plats, säger Joachim Svensson, hamnansvarig på Höganäs.

Den nya kranen påminner en hel del om den gamla i både utseende och konstruktion. Den är högre och kommer att vara målad i grått och Höganäsblått, till skillnad från dagens som går i turkost. I övrigt kommer Höganäsborna troligtvis inte att märka någon större skillnad. Annat blir det för de fyra kranförarna och andra berörda inom Höganäs.

– Vi har fokuserat mycket på konstruktion och säkerhet för personalen. Den kommer dessutom att ha högre kapacitet och vara bättre miljöanpassad efter dagens krav. Energiförbrukningen halveras och det beror på att elmotorerna kommer att kunna återföra och skapa energi, berättar Joachim Svensson.

Under hela våren blir det liv och rörelse i Höganäs hamn. Utöver den nya kranen ska kajen förstärkas, samtidigt som Perstorp avvecklar sin verksamhet i hamnområdet.
 
Text: Hanna Johansson
Foto: Dan Rahmqvist AB Arkitekter

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications