2012-03-06 Höganäs

Nya invallningen snart klar

Arbetet med den nya invallningen närmar sig sitt slut. För allmänheten handlar det om ytterligare några veckor innan staket och nytt gräs är på plats.

– Arbetet har gått utan problem, säger Ola Hallenheim, driftledare på Svampverket och ansvarig för invallningen. Stort fokus har lagts på att inte skapa några olägenheter som buller och damm för de närboende och detta ser ut att ha lyckats – ingen har hört av sig med klagomål.

Arbetet med att gräva ur, flytta och göra plats för ny slagg på den västra delen av fabriksområdet, invallningen, inleddes i början av januari. Gammal slagg har de senaste veckorna flyttats från sin tidigare sydliga placering och bildar nu en ny vall lite längre norrut.

Där den gamla slaggen låg finns nu en djup bassängliknande formation, dit ny slagg transporteras.

– Där ligger slaggen i lä för väder och vind, och vi har också en bevattningsanläggning som håller den fuktig och minskar risken att damm och andra partiklar yr upp i luften, säger Ola Hallenheim.

Den nya vallen har i sin tur täckts med ett tjockt lager lera, som håller slaggen på plats. Sista steget, som görs denna vecka, är att sprida ut ett cirka 20 centimeter tjockt lager matjord över vallen.

– Längre fram i vår sår vi gräs ovanpå, som binder jorden, förklarar Ola Hallenheim. Därefter ska staketet flyttas in en bit så att hundägare och andra kan utnyttja vallen som strövområde.

Fakta/Så görs invallningen

Slagg (restprodukt från produktionen av järnpulver), som lagrats från 2006 fram till i dag, grävs upp och används som konstruktionsmaterial till de nya vallarna.
Området bevattnas för att hindra dammspridning när arbetet pågår. Slaggen läggs i en ”ås” kring Invallningens norra del upp till samma höjd som nuvarande invallning. Cirka 8 500 kubikmeter lera ger sedan vallen ett 30 35 centimeter tjockt täckande skikt. Ovanpå leran läggs 20 centimeter matjord som besås med gräs.

Frida Wainult

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications