2013-10-18 Höganäs

Ökad utskeppning väckte stor nyfikenhet

Omkring 25 grannar och andra berörda invånare dök upp när Höganäs AB den 15 maj bjöd in till ett kompletterande samråd inför den stundande miljöprövningen. Frågor som dryftades var allt från skymd havsutsikt till ökade bullernivåer.

– Sammanlagt dök det upp cirka 25 personer och det tycker vi är bra, säger Anders Bergman, miljöchef på Höganäs AB. De flesta verkade positivt inställda och kom med konstruktiva förslag. Generellt kan man säga att i den mån det fanns skepsis så handlade den om att man inte vill bli störd i onödan, och det har vi naturligtvis full förståelse för.


En av besökarna var Karl-Axel Barkentin:
– Om man följer de regler som krävs så känner jag ingen oro för att en expansion skulle påverka orten negativt, utan tycker att det är en spännande utveckling som väntar. Jag har själv jobbat på Höganäs och ränderna går aldrig ur.

Samrådet genomfördes på tre olika stationer. Besökarna fick bland annat information om hur Höganäs arbetar med miljöprövningen och vilka planer som finns när det gäller framtida transportlösningar med hamnen som ett alternativ för utskeppning av färdigt metallpulver.

Den trafikutredning som har gjorts visar att hamnen skulle vara ett gångbart alternativ till andra transportlösningar.

– Vi bor granne med området som berörs och har tidigare störts en del av stoft som missfärgar huset, säger Agneta och Rolf Nilsson. Men vi ser positivt på utvecklingen och hoppas att ny teknik gör att vi inte kommer att störas av verksamheten. Planerna på bullervallar tycker vi är bra.

Höganäs har nu sammanfattat alla synpunkter som kom in under samrådet och kompletterat den miljökonsekvensbeskrivning som skickats till mark- och miljödomstolen i Växjö.

– Förra gången vi bjöd in till samråd fick vi in många synpunkter på trafiken och det var anledningen till att vi gjorde en trafikutredning. Får vi in synpunkter nu så tar vi dem till oss på liknande vis, säger Anders Bergman.

Han betonar att en förutsättning för den planerade expansionen med bland annat ytterligare en kran, bullervallar och en flytt av hamnleden är att volymerna ökar. Det kan ta några år.

– Miljöansökan innebär inte per automatik att allt det här kommer att genomföras direkt. Det är många pusselbitar som ska falla på plats först.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications