2012-07-11 Höganäs

Restprodukt får nytt liv i asfalt

Rester från Svampverkets produktion är det senaste tillskottet i Höganäs produktportfölj. En silo för förvaring och lastning av tunnelugnsslagg står nu färdig och i slutet av juni gick den första leveransen till en kund, som ska använda slaggen som tillsats i asfalt.

Under våren har en ny silo inne på Höganäs fabriksområde byggts upp. Den rymmer cirka 80 ton tunnelugnsslagg, en restprodukt från tillverkningen av järnsvamp, och gör det enkelt att lagra och lasta slaggen på lastbil.

– Med den nya silon kan vi alltså göra något som tidigare hanterats som avfall till en produkt som går att sälja, säger Björn Haase, Waste Material Manager och chef för Svampverket.

Arbetet med att hitta avsättning för resterna från produktionen av järnsvamp, istället för att lägga det på Invallningen, har pågått i flera år och är en del av Höganäs strävan att minimera mängderna avfall.

– Nu har arbetet kommit så pass långt att det var dags att genomföra projektet och färdigställa silon, säger Björn Haase. Istället för att slaggen läggs på Invallningen transporteras den till silon för att kunna lastas ut och skickas till kund.
Höganäs, och stålbranschen som helhet, har arbetat under många år för att hitta nya användningsområden för restprodukter från tillverkningen. Alldeles enkelt är det inte eftersom lagstiftning ibland har varit ett större hinder än restprodukternas tekniska egenskaper.

– Lyckligtvis sammanfaller vårt arbete med att EU förtydligar sitt regelverk så att det ska bli lättare att utnyttja restprodukter i samhället, säger Anders Bergman, Höganäs miljöchef. För oss på Höganäs är det viktigt att arbeta med restprodukterna på samma seriösa sätt som med våra pulver, till exempel genom att utveckla kvalitetssäkring, specifikationer och teknisk support även för dessa material.

Fakta/Så används slaggen

Tunnelugnsslagg består till största delen av kalk, cirka 40%. Det gör materialet lämpligt att använda som ersättning för andra kalkprodukter, till exempel vid tillverkning av asfalt. Andra användningsområden är markstabilisering.

Fakta/Zero Waste, en vision för Höganäs

Höganäskoncernen lanserade en zero waste-vision, noll avfall, för ett par år sedan. Den säger att uppkomst av avfall ska minimeras och att det som ändå uppstår ska återanvändas så långt som möjligt. I USA har Höganäs hittat en användning för ”skrotpulver” som blästermedel vid brounderhåll. En fördel med våra blästermedel jämfört med andra, är att järnpulvret och de föroreningar – ofta färg och rostrester – som uppstår vid blästring kan separeras. På så sätt minimeras mängden farligt avfall samtidigt som blästerkulorna kan återanvändas.

I Brasilien tillverkar Höganäs tabletter för legering inom aluminiumindustrin. Pulver, som annars inte skulle ha använts kan istället pressas till tabletter och säljas. Idag tillverkas flera olika kvaliteter av legeringstabletter vid anläggningen i Mogi das Cruzes.


Frida Wainult

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications