2014-08-27 Höganäs

Rötgas byts mot varmvatten

Höganäs kommuns reningsverk går som en klocka, även under augusti månads skyfall. I en artikel i HD berättar reningsverkschef Fredrik Arthursson om hur processen fungerar och att verket är dimensionerat för en befolkningsökning i kommunen till 35 000 invånare.

Sedan hösten 2012 har reningsverket ett samarbete med Höganäs AB, som går ut på att metangasen från rötningen i reningsverket leds in som bränsle till metallpulvertillverkningen. I gengäld får reningsverket varmvatten i retur. Det används för själva rötningen plus uppvärmningen av samtliga personalutrymmen på reningsverket. 

Läs hela artikeln i HD

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications