2013-02-11 Höganäs

Science fiction i Tjörröd

I en anonym industrilokal i Tjörröd har Höganäs dragit igång en ny, högintressant verksamhet. Framtidsutsikterna? Det kan bli hur stort som helst.

Längst bort, längst ner mot den fria naturen i en fyrkantig industri-hangar i utkanten av Höganäs formas just nu framtiden. Det handlar om additiv tillverkning, eller 3D-printning, som bättre beskriver vad det handlar om. För den oinvigde framstår det snarast som science fiction. Tänk att kunna skriva ut föremål man behöver, här och nu i en printer. Det skulle exempelvis vara praktiskt för en bilverkstad, som inte behöver ha något reservdelslager.

De största visionärerna menar att man i framtiden till och med kommer att kunna producera mat och mänskliga organ med den här tekniken.

Men hur hamnade denna tanke-svindlande spetskompetens i Tjörröd?

– Höganäs samarbetade med en entreprenör som utvecklat en 3D-skrivare och vi kom till en punkt där vi tyckte att det var tillräckligt intressant för att ta över hans företag. Vi hade inga lämpliga lokaler på Bruksgatan, så utrustningen flyttades hit från Göteborg i augusti 2012, säger Ralf Carlström, chef för Digital Metal, som verksamheten döpts till.

3D-printningens rötter går tillbaka till 1980-talet. I dag finns cirka femton metoder för olika material. Plast är vanligast. Höganäs arbetar med metall och en bläckstråleskrivare. Företagets kombination av 3D-printning och gedigen kunskap om metallpulver är unik på marknaden.

Digital Metals första skrivare har snart tjänat ut. I februari tas en ny i drift och den lyfter tekniken ytter-ligare. Det innebär att kvaliteten på de printade föremålen förbättras och kapaciteten fördubblas.

Grunden i processen är en tredimensionell så kallad CAD-ritning som Digital Metal får från kunden. Vid själva printningen utgör bläcket (så kallad binder), metallpulvret och skrivar-huvudet en union förklarar Bo-Göran Andersson som är teknisk chef:

– Det finns inga böcker som beskriver hur man hittar den ”sweetspot” där det verkligen fungerar för olika material. Vi arbetar mycket med metod-utveckling för att driva tekniken framåt. Målet är att även arbeta med exempelvis titan-legeringar, som är mycket intressanta inom flygindustrin.

– Man kan nog inte riktigt föreställa sig hur stort det här kan bli. Vi ser fantastiska möjligheter, men det återstår mycket jobb, säger Ralf Carlström.

3D-printning används redan för att tillverka implantat inom hälso- och tandvård. På internet kan man beställa sina egen-designade 3D-printade föremål. Men nu väntar man på tillverkningsindustrin. Här används tekniken främst för att producera prototyper eller specialkomponenter. I takt med att 3D-printning utvecklas kommer användnings-områdena att mångdubblas. Vissa går så långt som att prata om en ny industriell revolution som sveper bort dagens fabriker och affärs-modeller.

Fakta/Digital Metal

Sex personer är mer fast knutna till Digital Metal. Vid behov utnyttjas resurser från Höganäs utvecklingsavdelning. I dagsläget arbetar även tre externa konsulter för att ta den nya printern i drift.

Ulf Wiman

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications