2011-10-11 Höganäs

Senaste nytt om miljötillståndet

Var är Höganäs i processen med att söka nya miljötillstånd, Anders Bergman, miljöchef för Höganäskoncernen?


– Vi är på god väg att sammanställa de tekniska underlag som krävs till ansökan. Likaså genomför vi en del utredningar som krävs för att upprätta de miljökonsekvensbeskrivningar som också ska ingå i ansökan. Just nu arbetar vi också intensivt med att färdigställa ett samrådsunderlag, som bland annat innehåller beskrivningar av Höganäs verksamhet och tänkta framtida utveckling.

Varför blir det inget samrådsmöte om miljötillståndsansökan nu i höst?

– Vi är helt enkelt inte riktigt mogna att ställa ut vårt samrådsunderlag och kalla till samråd ännu. Det är ett stort material som ska sammanställas och allt måste vara rätt innan vi kan gå vidare. För alla parter blir det lättare att planera och delta i samrådet om vårt underlag är genomarbetat och tydligt. I det här läget är det viktigare än att skynda fram.

När räknar du med att samrådet blir av?

– Nu är vi i slutfasen av förberedelserna och vi räknar med att kunna hålla samrådet strax efter årsskiftet.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications