2012-03-09 Höganäs

Sex privatpersoner lämnade in yttranden

Tiden för att lämna in yttranden till Höganäs samrådsunderlag gick ut den 24 februari. Sex privatpersoner har hört av sig, utöver de som ställde frågor på samrådet, och några myndigheter och Höganäs Kommun har lämnat in yttranden.

Helsingborgs Dagblad skriver om detta idag, fredag.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications