2012-10-23 Höganäs

Sista båten till cisternerna

Här kommer den sista leveransen med metanol till Perstorp Specialty Chemicals AB:s stora cisterner vid industrihamnen.

Det är en vacker men blåsig augustidag när ett stort fartyg med klarrött skrov lägger till i Höganäs AB:s industrihamn. Besättningens flinka fingrar skruvar för sista gången på båtens metanolslang med det ledningsrör som leder vätskan bort till cistern-området. Perstorp Specialty Chemicals har lossat metanol här sedan 1955, och ägt anläggningen sedan 1994. Marken arrenderar man av Höganäs.

– Vi har haft ett väldigt bra samarbete med Perstorp på det här området ända sedan starten, men vi visste ju sedan länge att det här avtalet skulle gå ut, säger Höganäs vice vd Ulf Holmqvist, som tagit sig ut på kajen för att med egna ögon se det sista metanolfartyget anlöpa hamnen.

Metanolen har anlänt till Höganäs industrihamn via tankfartyg cirka trettio gånger per år. Celanese Emulsions Norden AB har tagit in vinyl-acetat ungefär lika många gånger. Råvarorna har pumpats till områdets cisterner och därifrån lastats över i tankbilar som körts till Perstorp ett tiotal gånger om dagen.

– Vi flyttar nu till Malmö hamn, där vi har hyrt in oss hos ett annat bolag som också har möjlighet att möta våra krav avseende volymer, logistik och säkerhet, säger -Margareta Midenstam som är miljö-controller på Perstorp -Specialty Chemicals AB.
Det var redan för tio år sedan, 2002, som det bestämdes att verksamheten inom cisternområdet skulle vara avvecklad före år 2013. Arbetet med att tömma och rengöra cisternerna genomfördes under september, och efter årsskiftet börjar nedmonteringen. Området kommer att vara helt färdigställt någon gång under 2013. Planen för hur området ska se ut är ännu inte klar.

Som Höganäs tidigare skrivit om i Insikt ingår i planeringen en förflyttning av transportvägen från industrihamnen till en sträckning västerut närmare reningsverket och en säkrare överfart till Invallningen och cykelleden för cyklister och fotgängare.

Eftersom Höganäs i samma veva ska bygga en ny kran nere i hamnen kommer det att krävas en gedigen koordinering för att arbetet ska flyta på bra. Transporten av materialet från cisternområdet ska ske både till sjöss och via tankbilarnas vanliga transportväg.

– Men vi förutser inga stora bekymmer för de närboende. Och ser man det i ett längre perspektiv kommer utsikten förbättras, säger Ulf Holmqvist.
Perstorp hoppas att det ska fungera lika smidigt i den nya hamnen som det gjort i Höganäs.

– Samarbetet med Höganäs har fungerat alldeles utmärkt och egentligen tycker vi att det är synd att det måste avslutas. Men det är ett beslut vi måste följa, säger Margareta Midenstam på Perstorp Specialty Chemicals.


Text Jonas Franzén
Foto Anders Andersson

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications