2011-06-17 Höganäs

Sprinklerinstallation höjer säkerheten på verken

Höganäs skadeförebyggande arbete för att ytterligare minska riskerna i produktionen fortsätter. Nu får vitala anläggningar på verken i Höganäs och Halmstad nya vattensprinkler- och gassläcksystem.

– Vi vill skapa en ännu säkrare arbetsmiljö för personalen och dessutom begränsa riskerna för mer omfattande driftavbrott, säger Nicklas Lång, Höganäs jurist och medlem i styrgruppen för riskhantering.

Det är ett omfattande arbete att installera de nya systemen. De inblandade projektgrupperna har nyss varit och lärt sig hur gassläcksystem fungerar Siemens testanläggning i Köpenhamn. Nu arbetar alla målmedvetet för att allt ska vara på plats innan årets slut.

Det rör sig om två typer av system. Dels vattensprinklers som snabbt reagerar när en brand uppstår och gör att spridningsrisken minskar avsevärt. Dels är det ett system som använder sig av gas för att kväva elden. Det senare är tänkt att användas på platser med särskilt känslig utrustning, där vatten skulle kunna göra stor skada.

Långsiktigt arbete

Distaloyverket, Svampverket, Pulververket och anläggningen i Halmstad utrustas med systemen i år. Just anläggningen i Halmstad drabbades förra året av en allvarlig incident. Men det är inte med anledning av den händelsen som arbetet påbörjats nu.

– Den här planen var spikad redan tidigare, säger Nicklas Lång som också poängterar att sprinkler- och gassläckinstallationerna bara är en del av det pågående säkerhetsarbetet.

Bland annat innebär Höganäs nya handbok för riskhantering och beredskap att det nu finns minimikrav på säkerheten för Höganäs alla anläggningar runt om i världen.
I Sverige görs utöver arbetet med sprinkler- och gassläcksystemen många andra säkerhetsförbättringar under året.

– Arbete pågår med att ytterligare förbättra säkerheten vid ställverken i Höganäs och Halmstad, säger Nicklas Lång.

Jonas Franzén

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications