2013-12-09 Höganäs

Stawfordska håller ordning på historien

I ett skyddsrum inne på Höganäs AB:s industriområde finns tiotusentals bilder, filmer, kartor och gamla styrelseprotokoll från företagets historia bevarade. Ordningen i arkivet upprätthålls och utvecklas av Stawfordska Sällskapet.

Rolf Andersson, tidigare teknisk chef på Höganäs AB och numera pensionär sedan sex år, har ett digert uppdrag. Tillsammans med tiotalet eldsjälar förvaltar han de hundratals hyllmeter med material som företaget har samlat på sig under de drygt 200 år som verksamheten har funnits.

– Man drivs av ett intresse för Höganäs historia och efter många år som anställd har man en stark känsla för företaget. Men det är också kul att få träffa andra gamla trotjänare från bygget, de flesta av oss har ett förflutet som anställda. Varje torsdagseftermiddag samlas vi i Västra Matsalen för att diskutera idéer och projekt, berättar han.

Stawfordska Sällskapet startades på 1980-talet i syfte att upprätthålla Höganäs arkiv. Det har fått sitt namn efter britten Thomas Stawford, som var den första gruvingenjören att anställas vid Höganäs Stenkolsverk i slutet av 1700-talet. Bland klenoderna i arkivet finns Stawfords dagböcker, som bland annat beskriver det dagliga arbetet vid gruvorna.

Stawfordska Sällskapet har skapat en hemsida där de publicerar rapporter och sammanställningar som ger en koncentrerad redogörelse för tidsförloppet på Höganäs. Ett pågående projekt är att upprätta ett register som ska göra det lättare att hitta i arkiven, där det äldsta materialet är daterat till 1600-talet.

– Ett par av oss har specialiserat sig på gamla filmer. Sammanlagt finns det drygt 50 filmer som har digitaliserats. Utöver dem finns det omkring 15 000 foton, gamla kartor och styrelseprotokoll, säger Arne Lundin, medlem i Stawfordska Sällskapet och före detta miljöchef på företaget.

I sällskapets uppgifter ingår även att hålla föredrag, att hjälpa forskare att hitta material – och ska någon anställd slänga något som kan vara av värde, tar sig sällskapet alltid en titt först. Hittills har ett par böcker skrivits med hjälp av arkivet.

– Dokumentationen som finns här har en enorm betydelse för hela nordvästra Skåne. Med hjälp av materialet försöker vi nu även att dokumentera hur historien sett ut för hela bygden, berättar Arne Lundin. 

Redan på 1800-talet fanns det instruktioner för hur man skulle hantera arkiverat material i företaget.

– I händelse av brand skulle man till exempel stoppa allt i en stor säck och springa ut, berättar Rolf Andersson. 

Hanna Johansson

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications