2012-04-18 Höganäs

Vätgastankarna flyttas till Invallningen

Höganäs flyttar sina vätgastankar inne på området till en ny plats på Invallningen. De första tankarna är demonterade och om allt går enligt plan monteras den första upp igen nästa vecka – då på sin nya plats på Invallningen.

Denna vecka lyfts de tre första tankarna bort och transporteras till Nyvång för blästring, kontroll och ommålning. Men redan nästa vecka kommer den första tillbaka för att monteras på de nya fundament som förberetts på invallningen.

Under våren kommer efter hand samtliga tankar att flyttas ut till invallningen.

– Med detta får tankarna för vätgas en säkrare, mer avskild placering tillsammans med övrig vätgashantering på invallningen samtidigt som de fräschats upp och kontrollerats ordentligt, säger Magnus Pettersson som leder projektet.

Sedan elektrolysanläggningen togs i drift 1971 har de 11 meter höga bufferttankarna för vätgas utgjort en integrerad del av anläggningen och ett blickfält i området. Med tiden har Pulververket, utlastningen och Distaloyverket byggts allt närmare anläggningen. Dessutom har regelverket kring säkerhetsavstånd till tankarna flera gånger hindrat planerade utbyggnader av anläggningarna.

– Förra våren togs den sista elektrolysanläggningen ur drift och därmed fanns inte längre någon teknisk anledning att ha tankarna placerade så centralt på industriområdet, förklarar Magnus Pettersson.

Ett vätgasbuffert behövs dock även framöver. Den långsiktiga planen har sedan flera år varit att flytta tankarna ut till invallningen – där all vätgasproduktion nu finns – och samla hanteringen av vätgas på en mer avskild plats.

– Det är mer rationellt; säkerheten på industriområdet blir bättre och ytan mellan Pulververket och Distaloyverket kan användas för fortsatt utbyggnad av anläggningarna, konstaterar Magnus Pettersson.

– Den nya installationen uppfyller moderna standarder när det gäller placering av ventiler, avstånd mellan tankar, utrymningsvägar och så vidare, fortsätter Magnus.

Vi installerar också brandlarm med detektorer för vätgaslågor i anslutning till tankarna. I mitten av juni förväntas alla tankarna vara i drift på sin nya plats.

Frida Wainult

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications