2014-10-14 Höganäs,Halmstad

Från restprodukt till ny slutprodukt

Höganäs AB:s vision är att minimera mängden avfall och i stället omarbeta det till nya produkter. Betongblock är ett exempel på en slutprodukt som tillverkats av Petrit E.

Höganäs AB producerar varje år cirka 300 000 ton metallpulver. Samtidigt uppstår cirka 100 000 ton restprodukter. Hälften av restprodukterna återanvänds i bolagets egna processer och en fjärdedel har andra användningsområden. Resterande mängd ska Höganäs minska stegvis genom att skapa helt nya produkter. Redan nu finns två sådana ute på marknaden.

Den ena produkten är Petrit E, slagg som ersätter grus i till exempel vägbyggen, den andra är Petrit T, som ersätter kalk i bland annat markstabilisering. Sedan två år tillbaka arbetar Björn Haase, chef för Non Metal Products, på heltid med att hitta nya användningsområden och kommersialisera produkterna.

– En av de stora utmaningarna är att sprida kunskapen om att restprodukter faktiskt kan bli helt nya produkter. Den slagg vi tillverkar kan ersätta vanligt grus, säger han och berättar att ett konsultföretag har gjort en opartisk bedömning och klassat materialet som miljömässigt säkert.

Användningsområdena för de nya produkterna är många, och lär bli fler efterhand. Materialet Petrit E ska inom kort användas inom stenullsproduktion och ersätter då sten. Nyligen tillverkade Höganäs AB också betongblock, som påminner om duplo-klossar, med Petrit E i stället för grus.

– Betong med Petrit E har samma egenskaper som vanlig betong och kan användas som bland annat påkörningsskydd, vid husbyggen och som avdelare på vägar, säger Björn Haase.

– Vinningarna är många. Genom ökat fokus på kretslopp och hållbarhet bidrar vi till minskat användande av naturresurser, slipper bygga deponier och får ekonomiska fördelar av att återanvända och sälja i stället för att omhänderta som avfall. Endast fantasin sätter gränser, säger Björn Haase.

     
 

Kort om Petrit

Höganäs har ett koncernövergripande miljömål som kallas ”0 avfall”, en vision om att minimera mängden avfall. I stället ska det återanvändas och omarbetas så långt det är möjligt. Två produkter finns redan på marknaden, Petrit E, slagg från Halmstads ljusbågsugn som kan ersätta grus i exempelvis vägbyggen och betong, och Petrit T, kalk från tunnelugnarna i Svampverket i Höganäs som kan återanvändas som kalk i olika produkter.

 
     

Text Caroline Säfstrand  Foto Höganäs AB

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications