2015-12-14 Höganäs,Halmstad

Höganäs testar slagg som vägmaterial

Slaggen från Halmstads ljusbågsugn ska användas till ett nytt spännande vägprojekt. Projektet har påbörjats av Höganäs och ska fullföljas i Halmstad hamnområde under försommaren 2013.

I Halmstad produceras inte bara metallpulver utan processen i ljusbågsugnen ger också upphov till slagg som biprodukt. Den slaggen är ett bra konstruktionsmaterial och har under många år använts som utfyllnadsmaterial i Halmstad hamn. Då det arbetet inom en snar framtid kommer att avslutas har Höganäs tillsammans med Halmstad kommun arbetat för att finna nya spännande sätt att ta tillvara på denna slagg. Det arbetet har resulterat i en plan på att bygga en testväg av slagg i Halmstad hamnområde.

– Eftersom detta kräver en hel del förarbete med planändringar, som tar lång tid, har Höganäs beslutat sig för att börja med att bygga en testväg på det egna området i Halmstad, säger Björn Haase, som ansvarar för Höganäs arbete med olika restprodukter.

Testväg ger svar på frågor

Det finns mycket att ta hänsyn till vid ett sådant vägbygge som i mångt och mycket har med materialets egenskaper att göra. På vilket sätt ska exempelvis slaggen eventuellt hanteras annorlunda i förhållande till grus, som normalt används vid anläggning av väg. Hur mycket slagg, grovlek på slaggen och tjockleken på vägskikten, för att nämna några.

– Tanken med att bygga den interna vägen är att vi tillsammans med Halmstad kommun lär oss mycket om materialet innan testvägen i hamnområdet byggs, fyller Björn i.

Nu är en 40 meter lång intern väg på plats; 20 meter väg av slagg, respektive 20 meter väg anlagd med traditionellt grus. Ovanpå detta ligger sedan en traditionell asfalt. Fram tills att vägen i hamnen anläggs under försommaren 2013 kommer den nu byggda vägen att följas upp. Om allt går som det ska, är planen att Halmstad kommun ska använda Höganäs slagg till att anlägga vägar inom kommunen i framtiden.


Fakta om slagg...

  • Är en biprodukt vid ståltillverkning.
  • Tillverkas avsiktligt för att vara en aktiv del i att erhålla önskad stålkvalitet.
  • Består av olika mineraler som även finns naturligt.
  • Cirka 16 000 ton slagg tillverkas per år i Halmstad, cirka 80% i smältugnen och 20% i skänkugnen.
  • All slagg fungerar inte som konstruktionsmaterial. Den måste till exempel ha en minsta hållfasthet.

Charlotte Wanninger

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications