2014-07-04 Höganäs

Höganäs tillverkar mer på orten

Just nu håller de gamla lokalerna i Fabrik XII att rustas upp. Från och med i sommar kommer här att tillverkas induktorer för användning inom bland annat miljövänlig energiproduktion.

Järnpulvertillverkningen har alltid varit Höganäs AB:s kärnverksamhet. Så kommer det att vara även fortsättningsvis, men nu vill man även börja tillverka fler järnpulverbaserade produkter på orten.

– Vi har länge funderat på att göra mer offensiva satsningar på att ta fram järnpulverbaserade produkter. Vi vill använda oss av den kompetens som finns inom bolaget, säger Lars Hultman.
Han är chef för en grupp om tolv personer, som just nu arbetar med att utveckla en enhet för induktorstillverkning i Höganäs.
Redan i dag arbetar Höganäs med induktorer, men tillverkningen sker främst i Polen. Satsningen i Höganäs innebär en kraftigt ökad produktion och företaget arbetar sedan en tid tätt tillsammans med ett antal stora internationella aktörer i behov av komponenter av det här slaget.
I dagsläget är arbetet utspritt i Höganäs olika byggnader, men inom kort kommer verksamheten att koncentreras till Pilot 12:an, tidigare kallad Fabrik XII.

– Vi har länge funderat på att göra mer offensiva satsningar på att ta fram järnpulverbaserade produkter. Vi vill använda oss av den kompetens som finns inom bolaget, säger Lars Hultman.
Han är chef för en grupp om tolv personer, som just nu arbetar med att utveckla en enhet för induktorstillverkning i Höganäs.
Redan i dag arbetar Höganäs med induktorer, men tillverkningen sker främst i Polen. Satsningen i Höganäs innebär en kraftigt ökad produktion och företaget arbetar sedan en tid tätt tillsammans med ett antal stora internationella aktörer i behov av komponenter av det här slaget.
I dagsläget är arbetet utspritt i Höganäs olika byggnader, men inom kort kommer verksamheten att koncentreras till Pilot 12:an, tidigare kallad Fabrik XII. 

– Utrustningen börjar komma på plats och tanken är att stommen ska vara klar före semestern. Då ska vi kunna arbeta på prototypnivå. Sedan kommer produktionskapaciteten successivt att byggas upp under hösten, säger Lars Hultman.

Induktorernas två huvudkomponenter utgörs av en järnpulverbaserad pressad komponent samt en kopparlindning. De kommer att användas i så kallade växelriktare, det vill säga den moderna elektronik som nyttjas för till exempel styrning av elektriska motorer, i batteriladdare för elbilar, i luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar eller i sol- och vindkraftsanläggningar.

Hannes Olsson har precis börjat arbeta i gruppen som så småningom ska flytta in i de upprustade lokalerna.

– Jag läste på intranätet om den nya avdelningen. Jag gick samhällsprogrammet på gymnasiet och fick jobb på Svampverket efter det. Men jag har alltid varit tekniskt intresserad och läste därför upp mina betyg på komvux för att kunna söka det här jobbet. Arbetet känns jätteroligt och det är kul att få arbeta med något som ligger i tiden, säger han.

Enligt Lars Hultman kan det i framtiden bli aktuellt att ta fram ytterligare, kompletterande produkter med syfte att kunna ta sig in på nya marknader och möta kundernas efterfrågan.

– Satsningar på miljövänlig energiproduktion ligger i tiden, liksom att använda energi på ett smartare, effektivare sätt. Vi ser det som en framtidsinriktad satsning kring energi som ju är ett väldigt stort och viktigt område och där vi siktar på att bli en framgångsrik komponentleverantör.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications