2014-02-21 Höganäs

Kullaelever får järnkoll på Höganäs AB

Höganäs AB och Kullagymnasiet samarbetar inom ramen för projektet Järnkoll. Järnkoll ska väcka intresse för stålbranschen och vara en länk mellan gymnasieungdomar och stålindustrin. Den 26 februari besöker elever från Kullagymnasiet Höganäs AB.

Stålindustrins branschorganisation Jernkontoret har startat satsningen Järnkoll, som nu lanseras på ett antal utvalda gymnasieskolor i landet, däribland Göranssonska skolan i Sandviken, Älvstrandsgymnasiet i Hagfors och Kullagymnasiet i Höganäs.

Järnkoll ska besöka Kullagymnasiet ett par gånger per termin. Förutom att väcka intresse för branschen och civilingenjörsyrket är Järnkoll en resurs för skolorna.

– Vi kommer till exempel att ta över en matematiklektion och visa hur matte är ett viktigt verktyg för en ingenjör och på så sätt visa konkret vad matten används till i verkligheten, säger Lars Ragnarsson, som är processledare för Järnkoll.

Den 26 februari ska elever från Kullagymnasiets Teknik- och Naturvetenskapsprogram besöka Höganäs AB. På programmet står visning av produktionen i Höganäs (Svampverket, Pulververket och Distaloyverket) och gemensam lunch. Därefter får eleverna se PoP Centret och lära sig mer om Höganäs utvecklingsområden.

– För Höganäs AB är det viktigt att visa på den bredd som finns inom en industri som vår, säger Anders Andersson, HR-direktör vid Höganäs. Ett industrijobb idag är ofta tekniskt avancerat och erbjuder många möjligheter till utveckling, både på det personliga planet och i yrkesrollen.

Kenneth Svensson, rektor på Kullagymnasiet, välkomnar ett samarbete med Järnkoll och Höganäs AB.

– Höganäs AB är en viktig framtida arbetsplats för våra elever. För oss är det viktigt att väva in kontakt med näringslivet och industrin i skolan och visa att det man lär sig i skolan har man nytta av senare i yrkeslivet, säger Kenneth Svensson.

Media
Medierna välkomnas till Höganäs AB, Centrallaboratoriets entré på Bruksgatan, onsdagen den 26 februari klockan 12.45. Då finns möjlighet att träffa elever och lärare liksom att följa med en grupp elever på rundturen i PoP Centret.

Vänligen meddela deltagande till Ulrika Rask-Lindholm, 042-33 84 55 eller ulrika.rask.lindholm@hoganas.com.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Rask-Lindholm, kommunikationschef Höganäs AB, telefon 042-33 84 55
Lars Ragnarsson, processledare Järnkoll, telefon 076-214 59 00
Kenneth Svensson, rektor Kullagymnasiet, telefon 042-33 72 93

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications