2014-11-26 Höganäs

Kungörelse: Nu startar yttrandetiden

Mark- och miljödomstolen i Växjö har kungjort Höganäs miljöansökan. Det betyder att det är fritt fram för den som vill att lämna in yttranden till ansökan. Yttrandetiden löper fram till och med den 9 januari.

När yttranden har kommit svarar Höganäs på dem och vidtar eventuella åtgärder, till exempel utredningar som krävs. När skriftväxlingen är avslutad väntar förhandlingar i domstolen, sannolikt under hösten 2015.

Om du vill ta del av Höganäs miljöansökan hittar du alla dokument här på Insik.

Dokument

Vill du lämna in ett yttrande? Så här går det till:

  • Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska lämnas skriftligen till VÄXJÖ TINGSRÄTT, mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö
  • Eller via e-post mmd.vaxjo@dom.se.
  • Sista dag för inlämnande är den 9 januari 2015.
  • Domstolens målnummer M 4170-13 ska anges.


Mark- och miljödomstolens kungörelse av Höganäs AB:s miljöansökan

Ulrika Rask-Lindholm

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications