2014-04-15 Höganäs

Mer grönt på Sandflygsområdet

Nu är våren här och det är dags för Höganäs AB att fortsätta med nya plante­ringar på Sandflygsområdets grönytor.


Vi planerar att utöka befintliga planteringar (röda markeringar på bilden till höger) med 100 träd i varje. Det blir en blandning av björk, bok och rönn. Avståndet mellan träden ska bli ungefär tre meter.

På senaste tiden har vi också rensat upp växtligheten vid staketet. Syftet med det var att för framtiden se till att staketet inte tar skada av rötter och grenar. Delvis på grund av detta har området kring staketet och skyddsvallen blivit något kalt. Därför planerar vi att plantera ny växtlighet på och kring vallen.

Här kommer växtligheten främst att utgöras av buskar som är tåliga, gärna vin­ter­gröna, och som inte blir för höga. Dessa buskar ska väljas utifrån rekom­men­dationer från landskapsarkitekt.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications