2014-07-04 Höganäs

Miljö­ansökan kompletteras

Höganäs AB arbetar nu med att komplettera miljöansökan efter att några av de tyngre instanserna har fått tycka till. På åtgärdslistan finns bland annat fördjupade detaljer om skyddsåtgärder kring buller och utsläpp.

I början av 2014 skickades Höganäs AB:s miljö­ansökan ut på en kompletteringsrunda till de tunga remissinstanserna med frågan om de anser att något behöver kompletteras i ansökan för att den ska kunna hanteras eller om den anses komplett.

Under våren har länsstyrelsen, Höganäs kommun samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, inkommit med kompletteringsönskemål till mark- och miljödomstolen, och dessa arbetar Höganäs AB nu med att färdigställa.

– Kompletteringsunderrättelsen som vi har fått från mark- och miljödomstolen handlar framför allt om förtydliganden kring vår säkerhetsrapport, säger Anders Bergman, miljöchef på Höganäs AB.

Dessutom vill myndigheterna bland annat ha ytterligare detaljer kring Höganäs möjligheter att ytterligare minska buller och utsläpp.

– Och så finns det en punkt om släckvattenhantering, hur vi hanterar släckvattnet vid en eventuell brand. Kompletteringarna innebär en del arbete och vi kommer därför att begära en dryg månads extra tid innan vi måste lämna in dem, säger Anders Bergman.

Enligt den ursprungliga tidplanen skulle kompletteringarna lämnas in senast den 31 maj, nu kommer det i stället att ske under juli.

– De kommer i alla händelser att vara inlämnade före semestrarna så att kungörelse förhoppningsvis kan göras tidig höst, säger Anders Bergman.
Kungörelse innebär att mark- och miljödomstolen meddelar att ärendet är i gång, och detta sker bland annat genom annonsering i lokaltidningarna. I samband med att ärendet kungörs inleds yttrandetiden, då alla som berörs har möjlighet att tycka till och komma in med synpunkter.

Alla yttranden skickas till miljödomstolen, och Höganäs AB får därmed möjlighet att löpande svara på alla eventuella yttranden som kommer in.

     
 

Detta händer med miljöansökan

2010
Dialog med länsstyrelsen.

2011
Förberedelse av ansökan.

2012
Samråd med läns­styrelsen, kommun och andra intressenter.

2013
Ansökan ­skickas till mark- och miljö­domstolen. Remissrunda.

2014 Vår/sommar
Komplettering av ansökan.

2014 Höst
Kungörelse och yttrandeperiod då berörda kan tycka till om den sökta verksamheten.

2015
Huvudförhandling i mark- och miljödomstolen.

2015
Beslut ­meddelas.

 
     

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications