2014-03-04 Höganäs

Nytt färdigvarulager minskar bullret

När tjälen går ur jorden hoppas Höganäs AB kunna påbörja bygget av det nya färdigvarulagret. En satsning som innebär färre interntransporter, mindre buller och minskat dieselutsläpp.


1 Ny byggnad med entré mot Distaloyverket  2 Befintligt färdigvarulager med utlastning  3 Pulververket

 

Lagret på drygt 2 500 kvadratmeter kommer att ligga i direkt anslutning till det befintliga Pulverlagret. Det innebär att den gamla plastfabriken 1,6 kilometer bort, som varken är avsedd eller anpassad för lagerhållning, inte längre behövs.

– Detta är positivt för närområdet som nu slipper buller och utsläpp från transporterna mellan den gamla plastfabriken och lagret. Vi har årligen flyttat cirka 40 000 ton på denna sträcka, säger Richard Molin, chef för inköp och logistik.

Satsningen på ett nytt färdigvarulager bottnar i en förväntad försäljningsökning av främst järnpulver till Asien. En ökad försäljning kommer att ställa stora krav på förbättrad logistik och infrastruktur. I dag körs i genomsnitt 40 containrar per dag mellan Höganäs AB och Helsingborgs hamn via väg 111. Om framtidsscenariot blir verklighet skulle antalet transporter fördubblas.

– Vi behövde hitta en lösning som är hållbar för företaget, de boende och miljön. Det alternativ vi arbetar utifrån nu är att 2020 använda vår industrihamn i Höganäs för att transportera containrar till norra Europa och där lasta om dem på oceantrafik mot Asien. Redan i dag använder vi vår lokala hamn för att ta in järnmalm, säger Richard Molin.

Färdigvarulagret ska effektivisera materialhanteringen och är det första steget av tre för att nå hamnvisionen. Med det nya lagret sparar man tid och pengar, får en säkrare arbetsmiljö och bygger bort den flaskhals som begränsat produktionen. Dessutom innebär lagret en reducering av interntransporter med 85 procent, vilket minskar koldioxidutsläpp och buller.  Det andra steget blir att bygga ut containerdepån med fler lastportar för att klara de planerade volymerna, och det tredje steget handlar om att förbereda hamnen i Höganäs för fler transporter.

För en tid sedan bjöds de närboende in till ett öppet samråd för att diskutera planerna. Ett 60-tal personer kom och Richard Molins uppfattning är att de flesta är positiva.

– Man tycker det är kul att det går bra för oss och uppskattar att vi behåller produktionen här, i stället för att flytta den utomlands. Samtidigt finns det en oro över ökade transporter. Under mötet fick vi en chans att stilla denna oro genom att berätta om de fördelar som färdigvarulagret och hamnplanerna innebär.

Om allt går som planerat läggs ett förslag på hamnplanerna fram till styrelsen om ett par år. Men först ska färdigvarulagret byggas och förhoppningsvis vara i drift redan till sommaren.

     
 

Mer om färdigvarulagret

Färdigvarulagret består i dag av fyra byggnader. I anslutning till utlastningsområdet ligger den största lagerbyggnaden. Det nya färdigvarulagret motsvarar 2 520 kvadratmeter med en kapacitet om 3 300 ton och ska ligga i anslutning till den befintliga lagerbyggnaden. Satsningen minskar antalet interntransporter med 85 procent.

 
     

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications