2014-07-04 Höganäs

Ökad säkerhet med radiakbåge

Under andra halvan av augusti påbörjar Höganäs AB bygget av en radiakbåge på området. Det är ett viktigt led i det säkerhetsarbete som företaget fokuserat på ­under de senaste åren.

– I stort sett alla stålverk i världen har en radiakbåge för att kontrollera det material som kommer in, och slussas ut, från området. Det är en standardlösning som nu kommer på plats även i Höganäs, säger Per Ljunggren, kvalitets- och miljöchef på Höganäs AB.

När lastbilar kör igenom en radiakbåge mäts halterna av eventuell radioaktivitet. Risken för att få in radioaktivt smittat material på Höganäsanläggningen anses visserligen vara väldigt liten, men Per Ljunggren ser ändå satsningen som viktig.

– Även om risken är liten så är konsekvensen enorm om det skulle hända. En radioaktivt smittad last skulle till exempel innebära att produktionen måste stoppas och saneras och att vi inte kan leverera till kund enligt överenskommelse, säger han.

För även om det finns skrivna avtal med valda leverantörer som garanterar smittfri last så finns det alltid en risk att råmaterial ursprungligen kan komma från delar av världen där det är svårt att helt och hållet säkra spårbarheten.

– Med radiakbågen kan vi verkligen till hundra procent veta att det som kommer in på Höganäs AB är helt fritt från radioaktiva ämnen. Det känns tryggare för företaget, de anställda och kunderna. Det finns enbart fördelar med en sådan satsning, säger inköpschef Richard Molin och berättar vidare att också en mobil lösning kommer att finnas på plats vid hamnen för att testa material som kommer med båt.

Bygget startar under andra halvan av augusti. Det är ett medvetet val av Höganäs AB för att inte störa semesterfirare och ytterligare bidra till trafiken i Kullabygden under turistsäsong.
Bygget, som beräknas ta cirka två månader, kommer att pågå inom industriområdet då infarten vid Industrivakten ska byggas om. Den norra infarten till Höganäs AB:s området kommer att användas tillfälligt under byggperioden. Samtidigt ska den totala trafiksituationen vid infarten ses över för att så långt som möjligt undvika framtida köer på Bruksgatan. Därför kan det hända att vissa störningar uppstår utanför huvudinfarten vid Sandflygsgården.

– Byggprojekt orsakar alltid ett visst mått av olägenheter, men vi försöker att göra detta så smidigt som möjligt och hoppas att boende i närområdet förstår värdet av vi att bygger radiak­bågen, menar Per Ljunggren.

     
 

6 000 ton i veckan

Höganäs AB skickar ut närmare 6 000 ton material i veckan, vilket motsvarar omkring 275 lastbilar. Lika mycket metaller och andra insatsvaror som krävs för produktionen kommer till bolaget via hamnen, i lastbil från Halmstad eller via lastbil eller container från andra delar av världen.

 
     

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications