2014-03-03 Höganäs

Processen med miljöansökan går vidare

Höganäs AB:s miljöansökan är nu ute på en kompletteringsrunda hos några av de tyngre instanser som berörs. När den är klar börjar den viktiga yttrandetiden då myndigheter och privatpersoner som påverkas av processen, får lov att tycka till.

Efter tre års förberedelser lämnades Höganäs AB:s miljöansökan in till mark- och miljödomstolen i Växjö den 18 oktober 2013. Nu har ansökan skickats ut på en kompletteringsrunda till de tunga remissinstanserna. De har fått frågan om de anser att något behöver kompletteras i ansökan för att den ska kunna hanteras, eller om den ur deras perspektiv är komplett. Hittills har Havs- och vattenmyndigheten samt Naturvårdsverket svarat att de inte önskar några kompletteringar av ansökan.

– Efter kompletteringsrundan kommer mark- och miljödomstolen att meddela att ärendet är i gång. Då börjar en yttrandetid då alla som berörs – myndigheter och privatpersoner – har möjlighet att tycka till. Vårt önskemål är naturligtvis att den här processen ska komma i gång så snart som möjligt, säger Anders Bergman, miljöchef på Höganäs AB.

Alla yttranden skickas till mark- och miljödomstolen och Höganäs AB får därmed möjlighet att löpande svara på alla eventuella yttranden som kommer in.

– Under yttrandetiden kan parterna justera och komplettera sina krav och åtaganden och förhoppningsvis nå samsyn i de viktiga frågorna. Yttrandetiden är en viktig förberedelse som underlättar mark- och miljödomstolens slutliga prövning, säger Anders Bergman.

Arbetet med Höganäs miljöansökan startade 2010. Ansökan ska leda till att Höganäs får ett förnyat miljötillstånd, vilket är nödvändigt för att företaget ska kunna utvecklas och ta fram nya produkter. Ett förnyat tillstånd innebär bland annat att företaget i framtiden kan exportera färdigt metallpulver från företagets egen industrihamn. I miljöansökan ingår också forskning, utveckling och tillverkning av färdiga komponenter på orten.

Höganäs AB:s miljöansökan kan du ta del av på flera sätt. Formellt kan den begäras ut av mark- och miljödomstolen. Enklast är dock att läsa eller ladda ner den här på insikt.

     
 

Miljöansökan i korthet

Tillverkning av komponenter och elektriska artiklar

  • Med förnyat miljötillstånd får Höganäs AB möjlighet att utöka sin verksamhet med lätt montering på plats i Höganäs. Det gäller främst tillverkning av komponenter och elektriska artiklar, baserade på Höganäs metallpulver.

Forskning och utveckling stannar kvar i Höganäs

  • Utvecklingen av nya processer och produkter stannar kvar vid Höganäs utvecklingsavdelning.


Miljöhänsyn och efterlevnad av gällande regler

  • Miljöansökan innebär att Höganäs etablerar rätt nivåer för alla delar av verksamheten för att kunna leva upp till gällande miljöregler.


Höganäs utvecklas på orten

  • Ett förnyat miljötillstånd innebär att Höganäs finns kvar och utvecklas på orten.


Ökad produktion och utbyggnad av hamnen

  • En genomgång av framtida transportlösningar har visat att hamnen är ett alternativ för utskeppning av färdigt metallpulver. Framöver vill Höganäs kunna skeppa färdigt metallpulver till kunder i främst Asien.
 
     

 

     
 

Detta händer med miljöansökan

2010: Dialog med länsstyrelsen.
2011: Förberedelse av ansökan.
2012: Samråd med läns­styrelsen, kommun och andra intressenter.
2013: Ansökan skickas till mark- och miljödomstolen. Remissrunda.
2014: Eventuell komplettering av ansökan.
2014: Kungörelse och yttrandeperiod då berörda kan tycka till om den sökta verksamheten.
2014/ 2015: Huvudförhandling i mark- och miljödomstolen.
2015: Beslut meddelas.

 
     

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications