2014-04-16 Höganäs

Utredning om grundvattnet i Höganäs igång

Idag, onsdag, rapporterar Helsingborgs Dagblad om att Höganäs AB gör en utredning av grundvattennivåerna i samhället.

Under senare tid har allt fler rapporter kommit om problem med vatten i källare på fastigheter. Flera orsaker har nämnts som möjliga: klimatförändringar, bergvärmeborrningar och att Höganäs på mitten av 90-talet stängde av gruvpumparna.
Höganäs AB:s chefsjurist Nicklas Lång säger att Höganäs lyssnat till den oro som finns och tillsatt en egen utredning i år.

– Vi har anlitat en välrenommerad firma som kan det här. De har fått den information som vi har och sätter ut ett antal provrör på olika ställen, säger han.

Resultatet av mätningarna ska sättas i relation till hur gruvgångarna går. Provtagning och geoteknisk undersökning ska pågå under sommaren och början av hösten.

– Som samhällsmedborgare med betydande intresse på orten, med produktionsanläggningar, huvudkontor och fastigheter här, ligger det i vårt intresse att göra vad vi kan, säger Nicklas Lång.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications