2015-10-26 Höganäs

Dom för Höganäs miljötillstånd i december

Förra veckan kom mark- och miljödomstolen till Höganäs för att hålla huvudförhandling om Höganäs AB:s ansökan om nytt miljötillstånd. Efter nära två dagars förhandling avslutade rätten med att sätta tid för när dom meddelas: 16:e december klockan 14.00.

Huvudförhandlingen hölls i Höganäs kommuns sessionssal. Höganäs AB:s representerades av Anders Bergman, miljöchef, och flera andra experter i frågor som miljö, säkerhet och energi. Höganäs AB företräddes också av två juridiska ombud från Mannheimer & Swartling Advokatbyrå.

En och en halv dag ägnades åt presentationer av Höganäs planerade verksamhet och frågor från Länstyrelsen och rätten. Mycket tid ägnades också åt de föreslagna villkoren för utsläpp till luft och vatten, buller och transporter, till exempel.

Förhandlingen avslutades med att rättens ledamöter och Länstyrelsens representanter fick en guidad tur på industriområdet.

I och med att huvudförhandlingen avslutades har ett fem år långt projekt nästan gått i hamn. Den 16 december klockan 14.00 meddelar mark- och miljödomstolen sin dom i målet.

Läs och ladda ner Höganäs AB:s ansökan om nytt miljötillstånd

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications