2015-12-16 Höganäs

Domstolen beviljar Höganäs AB:s miljöansökan

Höganäs AB får möjlighet att utöka sin produktion av järnbaserat metallpulver till 570 000 ton, jämfört med dagens 350 000 ton. Dagens beslut i mark- och miljödomstolen innebär också att planerna för en utbyggnad av industrihamnen i Höganäs kan ta fart.

– Vi ser domen som en framgång, säger Anders Bergman, miljöchef på Höganäs AB.

I dag, onsdagen den 16 december, kom beslutet från mark- och miljödomstolen i Växjö. En process som tagit närmare fem år. Konkret innebär beslutet att Höganäs AB fick igenom samtliga yrkanden i sin miljöansökan.

Höganäs AB får rätt att öka tillverkningen från 350 000 ton till 570 000 ton färdigt järnbaserat metallpulver, årligen.

Det nya miljötillståndet tillåter också en produktionsökning av mangansulfid och ferrofosfor till 3500 ton.

Att planeringen för att bygga ut hamnen kan ta fart, att skeppa ut produkter sjövägen skulle ge en minskning av antalet fordon på väg 111 genom Höganäs. En ombyggnad av hamnen innebär att totalt 800 000 ton gods kan lastas per år. En investering på närmare 100 miljoner kronor.

Tillverkningen av komponenter och elektriska artiklar kan utökas till 20 000 ton årligen.

Även avskiljningen av TU-kalk kommer att öka, till 30 000 ton, årligen.

Men på en punkt sätter domstolen upp villkor. Den årliga mängden färdiga metallpulverprodukter som färdas med lastbil får inte överstiga 350 000 ton. I dag rör det sig om cirka 300 000 ton gods årligen.

Höganäs AB har inte kommit fram till hur man ska agera med anledning av villkorskravet.

– Vi kommer att analysera det och bedöma vilken påverkan det skulle ha på våra affärer. Vi ser domen som en framgång, den ger oss möjlighet att utvecklas och fortsätta exportera svenska kvalitetsprodukter med miljöfokus, säger Anders Bergman, miljöchef.

Även Nicklas Lång, chefsjurist på Höganäs AB, är nöjd.

– Vi fick fullt bifall till alla åtgärder och produktionsökningen. Det är en mycket välskriven och bra dom, och ett erkännande av vårt miljöarbete.

Länsstyrelsen sade i huvudförhandlingen nej till fördubblingen av dagens produktion, såväl som till utbyggnaden av hamnen med hänvisning till buller och utsläpp. De, liksom andra myndigheter, privatpersoner och Höganäs AB har möjlighet att överklaga domstolens beslut fram till och med den 7 januari 2016.

Läs hela domen från mark- och miljödomstolen

Mer om arbetet med miljöansökan:

Vägen från ansökan till beslut har tagit fem år.

2010 inledde Höganäs AB en dialog med länsstyrelsen om kommande utbyggnadsplaner och 2011 påbörjades arbetet med miljöansökan.

Under de följande åren hölls samråd med länsstyrelsen och ansökan gick ut på remissrunda. Det ledde till att ansökan kompletterades. Under hösten och vintern 2014 fick allmänheten, berörda parter i Höganäs, samt myndigheter och organisationer möjlighet att yttra sig över miljöansökan. Nio yttranden kom in, bland annat från Sjöfartsverket, Höganäs kommun och Transportsstyrelsen. Två yttranden kom från privatpersoner. Länsstyrelsen sade nej både till ökad produktion och till hamnutbyggnaden, med hänsyn till bullerfrågan och utsläppshalterna.

Under två dagar, 20-21 oktober i år, hölls huvudförhandlingen i målet i Höganäs kommuns sessionssal. Förhandlingen avslutades med att rättens ledamöter och företrädare från länsstyrelsen fick en guidad rundvandring inne på industriområdet.

Sarah Nylund

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications