2015-06-23 Höganäs

Hamnen muddras med ny effektivare metod

Tidseffektivt och miljövänligt. I vår har Höganäs AB testat en ny metod för hamnmuddring där sand och annat bottenmaterial transporterats upp på land i stället för att dumpas till havs.

– Projektet har gått över förväntan, det känns som att vi har hittat en
genial lösning, säger Joachim Svensson, hamnansvarig på Höganäs AB.

Stormar, strömmar och andra vattenrörelser gör att sand, tång och annat organiskt material förs med in i hamnen och lägger sig på botten. Om inga åtgärder vidtas påverkas djupet, vilket innebär att fartygstransporterna in och ut ur hamnen begränsas.

– Detta är ett problem som finns i alla hamnar. I Höganäs har vi en överenskommelse att djupet ska vara minst 8,20 meter. Med jämna mellanrum kollar vi så att djupet håller måttet. Ungefär vart sjunde till åttonde år har det kommit in så mycket material att hamnbassängen har blivit grundare, säger Joachim Svensson, hamnansvarig på Höganäs AB.  

Om inget görs åt problemet tvingas bolaget ta in fler fartyg med mindre last, vilket påverkar både ekonomi och miljö negativt.

Den vanligaste åtgärden är att man gräver upp materialet som samlats på botten av hamnen med en grävskopa, lastar det på pråmar och dumpar det till havs. Det råder dock ett generellt förbud mot att tömma muddermassor i havet. Därför krävs det att man söker dispens hos Naturvårdsverket.

– Det är en mycket lång och omständlig process, inte minst administrativt. Det har tagit oss omkring ett och ett halvt år att få alla tillstånd klara när vi gjort det tidigare, berättar Pernilla Nydahl på Höganäs AB:s miljöavdelning.

I syfte att göra processen smidigare tog Höganäs AB fram en ny metod inför 2015 års muddring. Den går ut på att materialet pumpas upp på land i stället för att dumpas till sjöss.

– Arbetet, som påbörjades i februari, inleddes med att vi tog in en konsult som utförde en sjömätning. Det togs fram 3D-skisser för att få fram hur massorna låg på botten och därefter mätte vi hur många kubikmeter material som massorna bestod av, berättar Joachim Svensson.  

Efter upphandling stod det klart att Millman miljömuddring AB skulle utföra uppdraget.

– I samband med upphandlingen gjorde vi även en anmälan till Länsstyrelsen i Skåne om att hamnmuddring skulle genomföras och så tog vi prover på bottenmaterialet, berättar Pernilla Nydahl.

När muddermassorna i hamnbassängen ska pumpas upp på land används en större pråm utrustad med en hydraulisk arm. På den sitter ett skruvmatningsmunstycke som sänks ner till rätt djup på botten.

– Bottenmaterialet blandas med vatten för att det ska kunna pumpas upp genom ett rör på land. Det handlar om en transportsträcka på totalt två kilometer, från hamnbassängen upp till avvattningsdammen som vi har byggt på industriområdet, säger Joachim Svensson.
 
I skarven april–maj var alla massor uppumpade till dammen, där de nu ligger på avvattning.

– När massorna har torkat ska vi ta nya prover. Förhoppningen är att kunna använda materialet till att exempelvis bygga bullervallar med, säger Pernilla Nydahl.

Eftersom arbetet har utförts under en period då det är lågsäsong för Höganäs AB:s fartygstransporter har den ordinarie verksamheten inte påverkats.

– Dessutom är det bättre för miljön att sådana här arbeten utförs på vinterhalvåret när det inte finns lika mycket liv i haven som på sommaren, säger Pernilla Nydahl.

Hittills har Höganäs AB inte stött på några problem med den nya metoden.

– Det är en stor sak att slippa allt det administrativa arbetet med att ansöka om dispens för att dumpa materialet till havs. Projektet har gått över förväntan och det känns som att vi har hittat en genial lösning, säger Joachim Svensson.

     
 

Muddringen:
SÅ GÅR DEN TILL!

1. En sjömätning utförs av en extern konsult. 3D-skisser tas fram som visar hur materialet ligger på hamnens botten och hur många kubikmeter material det rör sig om. 

2. Höganäs AB gör en anmälan till Länsstyrelsen i Skåne om att en hamnmuddring ska genomföras och i samband med detta tas också prover på materialet. 

3. När muddermassorna i hamnbassängen ska pumpas upp används en större pråm med en hydraulisk arm och på denna sitter ett skruvmatningsmunstycke som sänks ner till rätt djup på botten. 

4. Bottenmaterialet blandas med vatten för att det ska kunna pumpas upp på land genom ett rör.
 
5. Materialet ligger på avvattning. När det har torkat tas nya prover. 
Därefter återvinns det, till exempel för byggen av nya bullervallar. 

 
     

Fotnot: Vid muddring i inseglingsrännan in till hamnen använder Höganäs AB grävskopor, så kallad skopmuddring. Detta eftersom botten i just det området enbart består av ren sand. Sanden transporteras upp till industriområdet och används till olika byggprojekt. 

Text Hanna Johansson
Foto Anders Andersson
Illustration Dan Hambe

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications