2015-06-24 Höganäs

Höganäs AB inför körkort i säkerhet

Från och med i höst krävs det att alla externa entreprenörer som utför arbete på Höganäs AB har genomgått en särskild säkerhetsutbildning, SSG Entre. Utbildningen ska leda till en ökad medvetenhet kring säkerhet och till bättre arbetsmiljö.

Omkring 160 svenska industriföretag – allt från LKAB till Scania – ställer i dag krav på att deras entreprenörer ska ha genomgått den nationella säkerhetsutbildningen SSG Entre. Nu ansluter sig även Höganäs AB till satsningen.

– Vi har haft många diskussioner om vad som fungerar bra och dåligt på företaget och kom fram till att vi skulle kunna förbättra vår säkerhetskultur genom att gå med i SSG Entre, säger Per Westman, chef för teknikavdelningen.

Den webbaserade utbildningen syftar till att öka medvetenheten om risker i arbetet.

 Utöver en allmän del, som är gemensam för alla anslutna företag, finns för de flesta företag även en del som gäller de lokala säkerhetsföreskrifterna. På Höganäs AB har denna del skapats av Jesper Nilsson, arbetsmiljökoordinator.

– Den består bland annat av en film som handlar om allt från hjälmtvång och skyddsskor till larmnummer och uppsamlingsplats vid brandlarm, säger Krister Persson, koordinator för projektet.

Efter genomgången utbildning får varje entreprenör göra ett prov som tar cirka 45 minuter. Provet är internetbaserat och kan utföras närsomhelst. Resultatet skickas in till SSG och därefter får entreprenören ett så kallat Entrepass som ett bevis på att provet har genomförts och godkänts.

– Tanken är att Entrepasset ska fungera som passerkort in på våra anläggningar. Utan det kommer du inte in. Vi har köpt in systemen som nu ska integreras med våra vanliga passerkortssystem och målet är att allt ska vara sjösatt efter sommaren, säger Krister Persson.

Under våren arrangerade Höganäs AB två introduktionsseminarier för ett sjuttiotal berörda entreprenadföretag. Utbildningen och systemet kommer även att införas vid Höganäs anläggning i Halmstad.

– Alla är mycket positiva och många har själva kommit med bra förslag, säger Krister Persson.

Kortet är personligt och fungerar på samtliga företag som är anslutna till SSG Entre och där entreprenören utför arbete. Var tredje år måste det förnyas genom att utbildningen upprepas.

– Vi är övertygade om att detta kommer att öka säkerhetskulturen på Höganäs AB. Tanken är att vi smyger igång arbetet. Ett mål längre fram är att kunna spåra hur många och vilka entreprenörer som finns på våra anläggningar vid ett och samma tillfälle. Detta skulle underlätta räddningsarbetet vid till exempel en större olycka, säger Per Westman.

Ett säkert Höganäs AB

Höganäs AB har en vision om nolltolerans för olyckor – Zero Accidents. Målet är att minska de allvarligaste riskerna och att sänka antalet tillbud med frånvaro per miljon arbetade timmar till tre stycken 2018.

För att uppnå detta arbetar alla anställda tillsammans inom ett antal områden:

  • Ledarskap. Beslutsfattare på alla nivåer har rätt kompetens, erfarenhet och möjlighet att alltid sätta människan och säkerheten i centrum.
  • Attityder. Alla anställda känner engagemang för sin och sina kollegors arbetssituation. Säkerhetsreglerna följs av alla och de riskmoment som finns rapporteras.
  • Arbetsplatsen. Anläggningarna byggs så att risker för allvarliga olyckor minskar och kan förhindras.

Text Hanna Johansson
Foto Anders Andersson 

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications