2015-10-07 Höganäs

Höganäs historia i keramikfigurer

Spaljén av saltglaserade keramikfigurer utanför Höganäs AB:s kontor, berättar om livet i fabriken – som det var förr. De unika gipsformarna finns välbevarade hos Stawfordska Sällskapet.

– Här ska du se, den här figuren visar hur slagarna handslog tegel. Här är arbetarna i gruvan och den här figuren är från kärl-fabriken, säger Ove Thornblad som arbetat på Höganäs AB i 44 år och nu är aktiv i Stawfordska Sällskapet.

Det är 65 år sedan Elis Ernst Erikssons konstverk invigdes utanför Höganäs AB:s huvudkontor på Bruksgatan. En tävling utlystes 1944, men inte förrän 1950 stod spaljén klar. Varför det dröjde, vet inte Ove.

Verket i saltglaserat gods består av två större figurer och 18 mindre som berättar om livet på Höganäs – från gruvgångarna till kontorslokalerna.

– Jag skulle tro att figurerna är gjorda av inhemsk lera från Höganäs eller Skromberga, säger Ove Thornblad och skrapar på ett hack där glasyren är borta.

För Stawfordska Sällskapets räkning har Ove Thornblad fotograferat varje sektion – men ännu viktigare är att sällskapet lyckats bevara formarna. När Anders Johansson tog över verksamheten på Saltglaserat 2009, gjorde han en inventering av allt som hade lämnats kvar.

– Vi kontaktade Anders för att se vad som fanns av värde och på så sätt kunde vi rädda gipsformarna till spaljén. Han ska ha en eloge för det arbete han gjorde. Vi fick även ta hand om en del verktyg och drejskivor. Höganäs har lovat oss en plats på gamla ångcentralen när den en gång byggs om, och då får vi kanske ett rum där kan vi ställa ut de gamla grejorna som vi nu har i Västra matsalen, säger Ove Thornblad.

Stawfordska Sällskapet var även aktiva i en räddningsaktion då Skrombergaverken såldes – fabriken som tillverkade de vita kakelplattorna för operahuset i Sydney.

– Vi åkte ut dit och tog hand om protokoll, glasyrrecept, några tekniska instrument och annan utrustning.

Ove Thornblad går runt spaljén och förklarar vad man gör i kollergången och hur det gick till i rörfabriken. Vissa figurer är lite svårtolkade – andra mer tydliga.

– Skulle någon figur gå sönder har vi formarna så spaljén går att laga, säger han.


Text Görrel Espelund
Foto Stawfordska Sällskapet

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications