2015-06-24 Höganäs,Halmstad

Höganäs järnpulver ger effektivare svetsning

Ett tunt, tunt stålrör fyllt med pulverblandning – så kallad flux – blir allt mer populärt att använda vid svetsning av grövre konstruktioner. Höganäs järnpulver gör svetsjobben vid fartygsbyggen och brokonstruktioner både bättre och snabbare.

Vid en första anblick kan det vara svårt att se vad kraftiga pipelines och några av världens förnämsta kryssningsfartyg har gemensamt.

Det handlar om den rörtråd som använts vid svetsningen, och som bland annat innehåller järnpulver från Höganäs.

– Att svetsa med rörtråd ger ofta bättre mekaniska egenskaper jämfört med en massiv tråd. Rörtråd är dessutom bättre att använda i svetsrobotar och ger hög produktivitet, säger Thomas Luckmeier, utvecklingsingenjör på Höganäs AB.

Höganäs tillverkar och säljer järnpulver, ett av råmaterialen till fyllningen i rörtråden. Bland de största kunderna finns de internationella svetselektrodtillverkarna ESAB AB, Hyundai Welding och Lincoln Electric.

Järnpulver, mineraler och legeringar blandas sedan enligt kundernas egna specifikationer.

Den färdiga blandningen kallas flux. Andelen järnpulver i en flux kan variera från några procent ända upp till 80 procent.

Tillverkning av rörtråd utförs i en kontinuerlig process. Ett tunt stålband formas genom valsning till en U-profil som fylls med flux. U-profilen formas därefter till ett rör som minskas till önskad diameter genom valsning och dragning. Den färdiga rörtråden, fylld med fluxblandningen, har normalt en diameter på 1,2 millimeter.

– Priset för rörtråd har de senaste åren blivit mer konkurrenskraftigt, vilket har gjort produkten allt populärare. Ungefär 30 000 ton järnpulver till rörtråd säljs globalt varje år och Höganäs har halva den marknaden, säger Thomas Luckmeier.

Rörtrådssvetsning används främst inom varvs- och offshoreindustrin, men ökar även inom andra segment, exempelvis brokonstruktion.

– Vi håller en ständig dialog med våra kunder för att kunna tillgodose deras önskemål. Det kan handla om specifika krav på järnpulvret eller olika legeringar de efterfrågar till sin flux, säger Thomas Luckmeier.

     
 

Fakta

  • Pulver: järnpulver
  • Produkt: flux för svetsrörtråd
  • Slutkunder: skeppsvarv, byggföretag och svetsföretag

Oasis of the seas

  • Sjösatt: december 2009
  • Byggd: Pernovarvet i Åbo, Finland
  • Höganäsprodukt: fartygets skrov väger 45 000 ton och innehåller 2 400 kilometer svets. Över 1 000 ton svetselektroder har använts till svetsningen, varav 75 procent är rörtråd med flux. Cirka 30 ton järnpulver från Höganäs har använts vid tillverkningen av rörtrådarna.
 
     


Text Görrel Espelund

Foto istock

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications