2015-03-17 Höganäs

Många fördelar med nytt färdigvarulager

Minskade transporter, enklare för personalen och inte minst flera energimässiga fördelar. Det nya färdigvarulagret vid Höganäs utlastning står nu klart.  

Nu har Höganäs nya färdigvarulager tagits i bruk. Det centrala lagret ska minska mängden transporter internt på området vilket i sin tur drar ned på diesel- och gasolanvändning samt minskar buller och utsläpp.


1. Nya färdigvarulagret, 2. Gamla lagret, 3. Svampverket

– Med det utbyggda centrallagret behöver vi inte flytta runt våra produkter vilket leder till att det körs väldigt mycket mindre bil och lastbil på området. Detta ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar, samtidigt som det blir lättare för dem som jobbar med de färdiga produkterna att få rätt produkter utskeppade till lastbilstransporterna, säger Richard Molin, inköps- och logistikchef.

Redan efter årets första månader ser man stor effekt.

– Under januari och februari 2014 flyttade vi cirka 6800 ton internt mellan våra olika lager. Motsvarande volym under januari och februari 2015 var cirka 2800 ton. Det innebär att vi har minskat lagerflyttarna med omkring 60 procent, säger Johan Wlther, logistikchef, och fortsätter:

– Genom att ha sänkt lagerflyttarna med cirka 4 000 ton har vi kunnat undvika ca 150 internkörningar med vår terminaltraktor. Därför ser vi redan efter kort tid goda effekter på miljön i form av minskade koldioxidutsläpp och mindre buller. Arbetsmiljön har samtidigt blivit bättre med mindre stress och färre långkörningar med truck.

Lokalerna värms upp av frånluften från det intilliggande pulververkets processutsug, vilket innebär att energiförbrukningen blir minimal. Det har dessutom välisolerade väggar, tak och portar och är försett med energisnål led-belysning som styrs så att lokalerna normal är släckta, men så fort en truck kör in tänds de upp.

– När trucken kör ut igen så dämpas belysningen till ungefär hälften för att efter några minuter släckas helt igen. På det här viset är det bara tänt när det behöver vara tänt, säger Magnus Pettersson, energisamordnare.

Text: Hanna Johansson
Foto: Johan Peyron, Anders Andersson

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications