2015-10-07 Höganäs

Många vinner på nytt teknikcenter

Ökade möjligheter att erbjuda kunderna bättre support, men också att skapa nya projekt och att ta fram fler prototyper. Fördelarna med Höganäs AB:s nya Surface Coating Tech Centre är många.

Höganäs AB arbetar sedan många år med att utveckla nya affärsområden och produkter utöver den rena järnpulvertillverkningen som företaget traditionellt har ägnat sig åt. Bland annat satsar företaget stort på att ta fram nya tillämpningsområden  där järnpulvret används som bas. Surface coating (ytbeläggning) är ett  exempel där Höganäs AB ser att det finns utvecklingspotential. Därför har man nu satsat och byggt ett nytt Surface Coating Tech Centre, som ligger på industriområdet, direkt bakom Centrallaboratoriet på Bruksgatan.
 
Arbetet inleddes i början av 2015 och i september stod centret färdigt.

– Med det nya centret får vi helt andra möjligheter att stödja våra kunder och att driva nya projekt tillsammans med dem. Vi kan också ta fram prototyper i mycket större utsträckning än tidigare i och med att lokalerna har blivit större och att delar av utrustningen är ny, säger Lars-Åke Nilsson på teknisk support.

Han har arbetat på Höganäs AB sedan 1974 och med surface coating sedan 1979 och tycker att det är positivt att företaget satsar på området.  Tidigare arbetade bara ett par personer på den tekniska sidan. Idag är det omkring 20 medarbetare.

– Satsningarna visar att företaget tror på det här och ser att det finns potential till utveckling, säger Lars-Åke Nilsson.
 
Surface Coating Tech Centre består dels av en äldre byggnad, dels av en helt ny byggnad på 300 kvadratmeter. Den nya delen inhyser bland annat en stor hall där i stort sett alla tekniker inom surface coating finns, till exempel flamsprutning, lasersvetsning och PTA-svetsning som finns uppdelade på olika ytbeläggningsstationer. I anslutning till hallen finns även ett bearbetningsrum och ett rum där man jobbar med höglegerade pulver.

– I det gamla labbet hade vi en del begagnad utrustning. Det var svårt att hitta reservdelar om något gick sönder och efter att säkerhetskraven ökat var det även svårt att leva upp till och uppgradera dem, säger Ingrid Hauer Miller, chef för surface coating-centret.  

Hon understryker att all produktutveckling på Höganäs AB utgår från marknadens behov, vilket gör att det är viktigt med ett tätt samarbete med slutanvändare.

– Vi vill vara ett innovativt företag som känner av och följer marknaden. Det kräver att vi kommer närmare kunden och dennes kund. Det nya centret är ett steg i den riktningen, säger hon.

Vad är ytbeläggning?

Ytbeläggning, eller surface coating, är en teknik som används för att förstärka delar av, eller hela, komponenter som är särskilt utsatta för slitage och korrosion. Ytbeläggning fungerar så att man lägger ett tunt lager av ett högkvalitativt material – som nickel – på det utsatta området och på så sätt kan den ömtåligare komponenten stå emot större påfrestningar. Tekniken kan till exempel användas på ventiler i bilmotorer.


Text Hanna Johansson
Foto Anders Andersson

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications